Đô thị

Quảng Nam: Công ty An Dương được giao 50.000m2 đất làm khu đô thị

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định giao đất, cho thuê đất cho Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương để đầu tư xây dựng Dự án Khu đô thị Ánh Dương tại phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn (đợt 1).

Quảng Nam: Công ty An Dương được giao 50.000m2 đất làm khu đô thị

Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương là doanh nghiệp được tỉnh Quảng Nam giao đất để làm dự án Khu đô thị Ánh Dương.

Theo quyết định này, UBND tỉnh Quảng Nam giao diện 49.135,2 m2 đất cho Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương để làm dự án Khu đô thị Ánh Dương.

Để thực hiện dự án này, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. 

Bên cạnh đó, chủ đầu tư này phải sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao, cho thuê; đồng thời xây dựng Khu đô thị Ánh Dương tại phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn theo đúng hồ sơ thiết kế được cơ quan nhà nươc có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ Quy hoạch Tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 30/6/2017.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường, đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định. Bàn giao toàn bộ các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất tái định cư sau khi hoàn thành cho địa phương quản lý. 

Theo quyết định này, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) được UBND tỉnh phê duyệt và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản. 

Đối với phần diện tích còn lại chưa giao, chưa cho thuê 22.317,8 m2, Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ An Dương tiếp tục phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, lập thủ tục để được giao đất, cho thuê đất (đợt 2) để hoàn thành dự án.

Tin mới lên