Đô thị

Quảng Nam điều chỉnh tiến độ 2 dự án đô thị của chủ đầu tư SBC và Vinaconex 25

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị SBC miền Trung đến hết tháng 9/2022; dự án Khu đô thị Ngân Câu đến hết tháng 12/2023. 

Quảng Nam điều chỉnh tiến độ 2 dự án đô thị của chủ đầu tư SBC và Vinaconex 25

Quảng Nam điều chỉnh tiến độ 2 dự án của chủ đầu tư SBC và Vinaconex 25.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó chủ tịch tỉnh.

Theo đó, qua xét dự án Khu đô thị SBC miền Trung (do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng tổng hợp SBC làm chủ đầu tư), dự án Khu đô thị Ngân Câu (do Công ty cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư), UBND tỉnh Quảng Nam nhận thấy đang triển khai bình thường tuy có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

“khả năng giải phóng mặt bằng diện tích còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện các dự án”, thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó chủ tịch nêu rõ

Chính vì vậy, UBND tỉnh này thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị SBC miền Trung đến hết tháng 9/2022; dự án Khu đô thị Ngân Câu đến hết tháng 12/2023. 

Cùng với đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn trong công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại của dự án; thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh. 

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn phối hợp, hướng dẫn, giám sát các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc (nếu có).

Tin mới lên