Bất động sản

Quảng Nam điều chuyển hơn 960 tỷ đồng vốn đầu tư công từ các dự án chậm giải ngân

(VNF) - Thông tin về các giải pháp đã triển khai để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay từ ngày 1/7 đến 27/9, căn cứ kết quả giải ngân của các dự án, tỉnh đã điều chuyển hơn 960 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2021.

Quảng Nam điều chuyển hơn 960 tỷ đồng vốn đầu tư công từ các dự án chậm giải ngân

Quảng Nam điều chuyển hơn 960 tỷ đồng vốn đầu tư công từ các dự án chậm giải ngân.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký báo cáo về tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 9 tháng năm 2021, ước cả năm 2021 và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2021.

Theo đó, tổng vốn đầu tư công năm 2021 trên toàn tỉnh Quảng Nam (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) sau khi điều chỉnh là 7.181,860 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 là hơn 4.889 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài hơn 2.291tỷ đồng. Đến nay, kế hoạch vốn năm 2021 đã phân bổ  hơn 4.753 tỷ đồng, đạt 97,2%; trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.493 tỷ đồng, đạt 100% và vốn ngân sách tỉnh 3.259 tỷ đồng, đạt 90,0%.

Tính đến ngày 24/9/2021, tổng vốn đầu tư công năm 2021 các dự án do địa phương quản lý giải ngân hơn 3.479 tỷ đồng, đạt 45,8% so với kế hoạch vốn giao đầu năm; đạt 48,5% so với tổng kế hoạch vốn sau khi điều chỉnh; đạt 60,5% nếu chưa tính 1.430 tỷ đồng tiền thu sử dụng đất chưa phát sinh số thu. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân hơn 1.112 tỷ đồng, đạt 53,3%; vốn ngân sách địa phương 2.367 tỷ đồng, đạt 46,5%. Phân theo kế hoạch vốn thì kế hoạch vốn năm 2021 giải ngân đạt 2.314 tỷ đồng, đạt 47,3%; kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài giải ngân là 1.165 tỷ đồng, đạt 50,8%.

Tỉnh Quảng Nam cho hay trong 9 tháng năm 2021, kế hoạch vốn ngân sách trung ương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 để triển khai thực hiện các dự án khắc phụ thiệt hại do thiên tai theo Quyết định số 118/QĐ-TTG ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ giải  ngân có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt 58,7%; vốn nước ngoài có tỷ lệ giải ngân thấp, đạt 16,% …

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng năm 2021 thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân khách quan là các dự án ODA đang trong giai đoạn chờ nhà tài trợ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, như dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An và lựa chọn nhà thầu thực hiện thẩm định giá, cơ quan thẩm định dự toán. Tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, về nguyên nhân chủ quan, các dự án chuyển tiếp gặp vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác quản lý hiện trạng, thỏa thuận áp giá đền bù, xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

Thông tin về các giải pháp đã triển khai để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ và các giải pháp dự kiến triển khai trong thời gian còn lại năm 2021, UBND tỉnh Quảng Nam cho hay từ ngày 1/7 đến 27/9, căn cứ kết quả giải ngân của các dự án, tỉnh đã điều chuyển hơn 960 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2021.

Trong đó vốn ngân sách trung ương 212,15 tỷ đồng (vốn trong nước 82,15 tỷ đồng; vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát 130 tỷ đồng), vốn ngân sách tỉnh 748,8 tỷ đồng (vốn trong nước 230 tỷ đồng, vốn nước ngoài tỉnh vay lại 518,8 tỷ đồng). Riêng đối với kế hoạch vốn nước ngoài tỉnh vay lại năm 2021 (nguồn bội chi), Quảng Nam đã điều chỉnh giảm là 518,8 tỷ đồng để đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2021.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết cho tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 là 7.337,693 tỷ đồng, gồm: vốn trong nước 5.676.969 triệu đồng, trong đó thu hồi ứng trước ngân sách trung ương 252,357 tỷ đồng; vốn nước ngoài 1.660,7 tỷ đồng. Trong kế hoạch năm 2021, UBND tỉnh đã bố trí thu hồi 181 tỷ đồng và vừa thực hiện thủ tục hoàn trả 71,350 tỷ đồng còn lại. Như vậy, Quảng Nam đã hoàn tất việc hoàn trả kế hoạch vốn ngân sách trung ương ứng trước, theo đó, tỷ lệ giải ngân kế hoạch được cải thiện.

Để hạn chế những tồn tại, vướng mắc về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 -2025, đối với những công trình khởi công mới năm 2022, các dự án sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư thực hiện dự án; đồng thời, đã đề nghị các dự án mới thuộc giai đoạn 2021 – 2025 phải hoàn thành tất cả các thủ tục đầu tư trong năm 2021, để đầu năm 2022, chính thức triển khai thực hiện dự án.

Tỉnh Quảng Nam dự kiến đến cuối tháng 10/2021 giải ngân 5.242 tỷ đồng, đạt 73%; đến cuối tháng 11/2021, giải ngân 6.087 tỷ đồng, đạt 84,8%; đến cuối tháng 12/2021, giải ngân 6.852,5 tỷ đồng, đạt 95,4%; đến hết ngày 31/01/2022, giải ngân 7.068 tỷ đồng, đạt 98,4%.

Chia sẻ về giải pháp trong thời gian tới, tỉnh Quảng Nam cho hay sẽ kiên quyết điều chuyển, cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công. Nguồn vốn cắt giảm sẽ điều chuyển bổ sung cho các dự án có khả năng giải ngân cao, có nhu cầu bổ sung vốn và các dự án ngân sách tỉnh đang nợ khối lượng xây dựng cơ bản đến hết quý II/2021 hơn 452 tỷ đồng. Trong đó, bố trí cho các dự án đã quyết toán hoàn thành và các dự án có nhu cầu thanh toán nợ khối lượng và giải phóng mặt bằng theo đề nghị của các chủ đầu.

Tỉnh Quảng Nam cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương xúc tiến làm việc với các nhà tài trợ nước ngoài để hoàn thiện việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An và xúc tiến nội dung lựa chọn nhà thầu thực hiện thẩm định giá thiết bị y tế, cơ quan thẩm định dự toán đối với dự án Nâng cao năng lực ngành Y tế.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật Đầu tư công không tách riêng việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với dự án nhóm B và C, nên rất khó khăn, vướng mắc về công tác GPMB, không có mặt bằng sạch đế triển khai thực hiện dự án, dẫn đến không giải ngân được nguồn vốn đầu tư. Do đó, Quảng Nam đề nghị Trung ương mở rộng phạm vi đối với việc cho phép UBND cấp tỉnh quyết định việc tách riêng công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, GPMB đối với một số dự án nhóm B và C.

Quảng Nam cũng đề xuất, trong trường hợp các dự án sử dụng ngân sách Trung ương vì lý do bất khả kháng không thể giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, cho chủ trương được kéo dài giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 sang năm 2022.

Tin mới lên