Thị trường

Quảng Nam gia hạn thời gian làm dự án thủy điện Sông Bung 3A và Tr’Hy

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đầu tư thủy điện Sông Bung 3A tại huyện Nam Giang đến hết quý I/2025. Đồng thời, tỉnh này cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng thủy điện Tr’Hy tại huyện Tây Giang đến hết tháng 6/2023.

Quảng Nam gia hạn thời gian làm dự án thủy điện Sông Bung 3A và Tr’Hy

Quảng Nam gia hạn thời gian làm dự án thủy điện Sông Bung 3A và Tr’Hy.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản liên quan đến việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư thủy điện Sông Bung 3A tại huyện Nam Giang và dự án Đầu tư xây dựng thủy điện Tr’Hy tại huyện Tây Giang.

Chủ đầu tư của dự án Đầu tư thủy điện Sông Bung 3A là Công ty Cổ phần F.C.L và của dự án Đầu tư xây dựng thủy điện Tr’Hy là Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đầu tư thủy điện Sông Bung 3A tại huyện Nam Giang đến hết Quý I/2025. Đồng thời, tỉnh này cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Đầu tư xây dựng thủy điện Tr’Hy tại huyện Tây Giang đến hết tháng 6/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, hướng dẫn Công ty Cổ phần F.C.L và Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển năng lượng thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan theo quy định. 

Ngoài ra, 2 công ty này còn phải chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành, đơn vị liên quan để thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định và khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo thời gian điều chỉnh nêu trên.

Tin mới lên