Bất động sản

Quảng Nam giao 63.000m2 đất cho Công ty Thái Dương làm Khu đô thị Ngân Câu Villa

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra quyết định về việc giao đất, cho thuê đất để Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương thực hiện dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu Villa tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (đợt 1).

Quảng Nam giao 63.000m2 đất cho Công ty Thái Dương làm Khu đô thị Ngân Câu Villa

Công ty Thái Dương được tỉnh Quảng Nam giao 63.000m2 đất làm Khu đô thị Ngân Câu Villa.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao đất, cho thuê đất với diện tích 63.026 m2 đã được UBND thị xã Điện Bàn thu hồi đất theo thẩm quyền, giao cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao.

Bên cạnh đó, đơn vị này phải thực hiện Dự án xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu Villa theo đúng hồ sơ thiết kế và Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) được phê duyệt và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường; chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh phê duyệt và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản.

Đối với diện tích còn lại của dự án là 297.597m2, tỉnh Quảng Nam đề nghị Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Dịch vụ Thái Dương khẩn trương phối hợp với UBND thị xã Điện Bàn, UBND phường Điện Ngọc và các đơn vị có liên quan để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, xác lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án.

 

 

Tin mới lên