Bất động sản

Quảng Nam giao gần 6.500m2 đất cho Công ty 501 làm khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định về việc thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu, phường Tân An, thành phố Hội An (đợt 2).

Quảng Nam giao gần 6.500m2 đất cho Công ty 501 làm khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu

Quảng Nam giao gần 6.500m2 đất cho Công ty 501 làm khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu.

Theo quyết định này, tỉnh Quảng Nam sẽ thu hồi và giao 6.496,7m2 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu dân cư Nhị Trưng - Cồn Thu. 

Thời hạn giao đất đối với đất giao có thu tiền sử dụng đất là đến ngày 8/10/2070 (50 năm tính từ ngày ký quyết định giao đất đợt 1). Người nhận chuyển nhượng đất ở phân lô được sử dụng ổn định lâu dài.  Đối với đất giao không thu tiền sử dụng đất kể từ ngày ký quyết định giao đất đến khi kết thúc dự án, chủ đầu tư phải bàn giao cho địa phương để quản lý.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau khi đã hoàn thành hạ tầng theo quy hoạch chi tiết (1/500) và được Sở Xây dựng có ý kiến chấp thuận bằng văn bản. 

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản thu khác về đất vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định. - Sử dụng đất đúng vị trí, diện tích, mục đích được Nhà nước giao.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này phải thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Nhị Trưng – Cồn Thu, phường Tân An, thành phố Hội An theo đúng hồ sơ thiết kế và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ. Bàn giao toàn bộ công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi hoàn thành dự án cho địa phương quản lý. 

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Hội An và UBND phường Tân An thực hiện việc bàn giao khu đất ngoài thực địa cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501.  Luân chuyển hồ sơ địa chính đến Cục Thuế tỉnh để thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 501 nộp tiền sử dụng đất và đến Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam để chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lô đất nêu tại Điều 1 theo đúng quy định.

Tin mới lên