Đô thị

Quảng Nam gỡ vướng cho Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trong cuộc họp bàn giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý kinh doanh, khai thác Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp.

Quảng Nam gỡ vướng cho Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

Quảng Nam gỡ vướng cho Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tập trung rà soát và phối hợp với các Sở liên quan chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục trình thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành dứt điểm đối với các hạng mục đầu tư tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp có nguồn vốn từ ngân sách. 

Cùng với đó, đơn vị này phải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát các nội dung theo báo cáo của đơn vị kiểm toán để phê duyệt, trình phê duyệt báo cáo tài chính của Trung tâm Phát triển hạ tầng theo đúng niên độ tài chính, trong đó lưu ý công tác đối chiếu xác nhận công nợ phải thực hiện rõ ràng, đầy đủ và đúng quy định nguồn vốn, tài sản để làm cơ sở xây dựng phương án bán tài sản.

Đối với các dự án đã, đang và sẽ đầu tư vào Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp, cần rà soát, phân nhóm chi tiết từng dự án để tham mưu trình UBND tỉnh xem xét giải quyết các hồ sơ, thủ tục.

Cụ thể, đối với nhóm các dự án đã đầu tư nhưng chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó có dự án Nhà máy Sô đa của Công ty Cổ phần sản xuất Sô đa Chu Lai), đơn vị này phải rà soát lại thời hạn ưu đãi đầu tư, thời gian thực hiện kỳ điều chỉnh giá đất để thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định, làm căn cứ để các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Nhóm dự án đã ký hợp đồng thuê đất hoặc đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không triển khai thực hiện dự án theo tiến độ cấp phép, không hoạt động hoặc sử dụng không hết diện tích đất thuê thì đề xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý thu hồi diện tích đất không sử dụng giao Trung tâm Phát triển hạ tầng quản lý.

Trường hợp, dự án tiếp tục hoạt động thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính mới theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, địa phương Không cho phép chuyển đổi sang các hoạt động ngành nghề khác với hồ sơ đăng ký đầu tư. 

Riêng nhóm dự án chậm tiến độ, chưa triển khai đầu tư, cần thống nhất chủ trương không giải quyết các thủ tục điều chỉnh tiến độ. Đối với trường hợp của Công ty Cổ phần Tín Hưng, chỉ giải quyết thủ tục đầu tư cho Tổ chức trúng đấu giá tài sản trên đất khi đầu tư, hoạt động theo đúng ngành nghề đã phê duyệt cho Công ty Cổ phần Tín Hưng hoặc ngành nghề phù hợp với định hướng quy hoạch tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (kho, dịch vụ kho bãi, phục vụ logistics).

Tin mới lên