Đô thị

Quảng Nam lấy ý kiến về dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn gửi Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh cùng các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công Thương… có ý kiến về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Quảng Nam lấy ý kiến về dự án KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng

Quảng Nam lấy ý kiến về dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng. (Ảnh minh họa)

Theo đó, căn cứ đề nghị của Bộ kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5079/BKHĐT-QLKKT ngày 3/8/2021 về việc lấy ý kiến về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng, UBND tỉnh Quảng Nam giao Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh có ý kiến về dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/8/2021.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải gửi đầy đủ hồ sơ đăng ký đầu tư dự án nói trên cho Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh và các ngành, địa phương liên quan để nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn về việc lấy ý kiến về dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã nhận được hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đồng thời đề nghị chấp thuận nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai Trường Hải.

Theo quy định, dự án này thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về nhu cầu sử dụng đất của dự án; báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường và các vấn đề liên quan đến môi trường; việc cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án; khả năng đáp ứng các vấn đề cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án...

Bộ Công Thương được đề nghị có ý kiến về sự phù hợp của định hướng phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư vào khu công nghiệp với định hướng phát triển các ngành,lĩnh vực công nghiệp cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nói riêng; việc phát triển các cụm liên kết ngành trong các khu vực công nghiệp của địa phương.

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn được đề nghị có ý kiến về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với đất trồng lúa và đất rừng sản xuất trong khu vực đề xuất thực hiện dự án.

Còn đối với Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có ý kiến sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch xây dựng vùng và đô thị, quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai, cơ cấu sử dụng đất của dự án, phương án quy hoạch phát triển khu đô thị, phân bố dân cư, nhà ở...

Tin mới lên