Bất động sản

Quảng Nam: Vừa bị xử phạt, tình trạng pháp lý của khu đô thị Mỹ Gia giờ ra sao?

(VNF) - Dự án khu đô thị Mỹ Gia đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 6ha. Diện tích còn lại khoảng 4,8ha đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng. 

Quảng Nam: Vừa bị xử phạt, tình trạng pháp lý của khu đô thị Mỹ Gia giờ ra sao?

Xây dựng trái phép tại khu đô thị Mỹ Gia, Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam bị xử phạt 70 triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, trong buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2022, một số công dân đặt cọc, đăng ký nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị Mỹ Gia do Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam làm chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương thông tin tình trạng pháp lý, tình hình triển khai thực hiện dự án; chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và trình bày, kiến nghị một số nội dung có liên quan. 

Trước những yêu cầu thông tin về dự án của người dân, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết dự án khu đô thị Mỹ Gia được UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện tại Công văn số 5071/UBND-KTN ngày 02/8/2022, đây là cơ sở pháp lý để Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư dự án. 

Theo đó, dự án có tổng diện tích 10,8ha, đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 6ha. Diện tích còn lại khoảng 4,8ha đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục giải phóng mặt bằng. 

Đối với diện tích 6ha đã được giải phóng mặt bằng, UBND thị xã Điện Bàn đã có tờ trình số 394/TTr-UBND ngày 20/9/2022 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giao đất cho chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thị xã Điện Bàn và các sở, ngành có liên quan tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án, tạo điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện.

"Trước mắt, cần tập trung giải quyết nhanh hồ sơ, thủ tục giao đất đối với diện tích 6ha đã giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để đảm bảo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai thi công xây dựng cơ sở hạ tầng trên diện tích đất này", UBND tỉnh Quảng Nam thông tin. 

UBND thị xã Điện Bàn tập trung giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại của dự án và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền giao đất cho chủ đầu tư. 

Cùng với đó, Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam có trách nhiệm làm việc với các sở, ngành, địa phương có liên quan để được hướng dẫn, giải quyết các hồ sơ, thủ tục pháp lý có liên quan;

Lập tiến độ chi tiết triển khai thực hiện dự án, tập trung nguồn lực, phương tiện để đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này phải có trách nhiệm cung cấp thông tin về dự án cho các đối tác, khách hàng theo quy định. 

Liên quan đến dự án này, trước đó, UBND thị xã Điện Bàn đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam (trụ sở tại khu công viên Cồn Thị, đường Duy Tân, phường Phước Hòa, TP. Tam Kỳ).

Nguyên nhân xử phạt là Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam đã thực hiện hành vi khởi công xây dựng công trình mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công của công trình, hạng mục công trình đã được phê duyệt tại vị trí lô đất thương mại dịch vụ có ký hiệu TM1-10 thuộc khu đô thị Mỹ Gia.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, hành vi của Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam được xác định vi phạm tại khoản 3, Điều 15 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022.

Do đó, địa phương này quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam số tiền 70 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tự phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Khu đô thị Mỹ Gia (thuộc khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500).

Tin mới lên