Bất động sản

Quảng Ngãi bác khung chính sách bồi thường tái định cư tại cao tốc Bắc - Nam

(VNF) - Ngày 3/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã họp cùng với Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Quảng Ngãi bác khung chính sách bồi thường tái định cư tại cao tốc Bắc - Nam

Quảng Ngãi bác khung chính sách bồi thường tái định cư tại cao tốc Bắc - Nam.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Ban quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải) đã bàn giao mốc thực địa với chiều dài tuyến 54,29km/60,32km; còn 6,03km thuộc phạm vi nút giao dự kiến bàn giao trước ngày 30/6/2022. 

Cụ thể, huyện Tư Nghĩa đã bàn giao 3,6 km/4,7km, còn 1,1km thuộc phạm vi nút giao đầu tuyến trên địa phận xã Nghĩa Kỳ; huyện Nghĩa Hành đã bàn giao 16,14 km/17,34km, còn 1,2km phạm vi nút giao với tỉnh lộ 624B thuộc địa phận xã Hành Thịnh; huyện Mộ Đức đã bàn giao 10,81km/10,81km; thị xã Đức Phổ đã bàn giao 23,74km/27,45km, còn lại 3,71km chưa bàn giao.

Về xây dựng tái định cư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh (đơn vị được UBND tỉnh làm chủ đầu tư tiểu dự án GPMB) đã làm việc với các địa phương xác định xây dựng 23 khu tái định cư, với tổng số lô đất cần xây dựng khoảng 1.970 lô để bố trí tái định cư cho 974 hộ dân bị ảnh hưởng dự án, với tổng diện tích quy hoạch xây dựng dự kiến gần 131ha.

“Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn”, UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin. 

Tuy nhiên, theo các sở, ngành của tỉnh, khung chính sách này thiếu cơ sở và rất khó áp dụng. Đơn cử như việc tính toán chi phí xây dựng tái định cư tính trung bình 350 triệu đồng/1 lô đất 300m2 theo khung chính sách ban hành là quá thấp so với thực tế đang triển khai thực hiện tại địa phương. 

Qua đó, khung chính sách này nếu không kịp thời điều chỉnh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư của dự án trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến dự án đoạn qua địa bàn tỉnh. 

Đối với những tồn tại, vướng mắc, ông Đặng Văn Minh yêu cầu các đơn vị liên quan kiến nghị tại cuộc họp, giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo có văn bản chỉ đạo giải quyết từng nội dung cụ thể.

“Tỉnh Quảng Ngãi luôn thể hiện quyết tâm cao nhất, xác định tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của địa phương đối với dự án là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Đến thời điểm này, những công việc của dự án thuộc trách nhiệm của tỉnh đã được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu của trung ương”, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đánh giá. 

Tuy nhiên, những vấn đề còn bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến người dân cần phải sớm được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp để không làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Chính vì vậy, tỉnh không thống nhất với khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án thành phần đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi đã được phê duyệt. 

Nguyên nhân là vấn đề này không có căn cứ pháp lý, cơ sở thực tiễn (do nguyên nhân chủ quan của đơn vị tư vấn đề xuất). Quan điểm của tỉnh là khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án phải bằng hoặc tốt hơn khung chính sách quy định hiện tại của tỉnh để người dân di dời đến nơi ở mới có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ như pháp luật đã quy định, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

Tin mới lên