Bất động sản

Quảng Ngãi bán đấu giá hàng loạt cơ sở nhà, đất công dôi dư

(VNF) - Ngày 18/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản về kế hoạch thực hiện bán đấu giá 12 cơ sở nhà, đất công là trụ sở làm việc (cũ) dôi dư của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc UBND tỉnh.

Quảng Ngãi bán đấu giá hàng loạt cơ sở nhà, đất công dôi dư

Quảng Ngãi nhìn từ trên cao (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Mục đích của việc bán đấu giá nhằm khai thác có hiệu quả quỹ nhà, đất công sản là trụ sở làm việc (cũ) của các cơ quan, đơn vị, tổ chức hiện không còn nhu cầu sử dụng khi sắp xếp lại đồng thời tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ bản.

Hiện, có cơ sở nhà, đất số 73 Phan Đình Phùng (TP. Quảng Ngãi) đã đấu giá xong, dự kiến nộp tiền vào ngân sách nhà nước trong tháng 7/2022 là 5,7 tỷ đồng; và cơ sở nhà, đất số 6 Lê Văn Sỹ (TP. Quảng Ngãi) dự kiến nộp tiền vào ngân sách nhà nước trong tháng 8/2022 là 7 tỷ đồng.

Đối với 4 cơ sở nhà, đất, gồm: số 321 đường Quang Trung, số 388 đường Quang Trung, số 477 đường Quang Trung và số 74 đường Phan Đình Phùng (TP. Quảng Ngãi), chủ tịch tỉnh giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm sau khi có ý kiến thống nhất của thường trực HĐND tỉnh trước ngày 22/7/2022. Đồng thời, Sở Tài chính cũng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá và thực hiện bán đấu giá trước ngày 20/8/2022.

Một số cơ sở nhà, đất khác đã hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong năm 2022 và có khả năng thực hiện được việc bán đấu giá. 

Cụ thể, 3 cơ sở nhà, đất gồm: số 202 đường Nguyễn Nghiêm, số 51 đường Phan Chu Trinh, số 71 đường Phan Chu Trinh, chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước ngày 22/7/2022.

Sở Xây dựng và UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tham gia ý kiến và xử lý các nội dung về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, theo đề nghị của Sở Tài chính (nếu có) trước ngày 22/7/2022. Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định bán đấu giá trước ngày 25/7/2022 và phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản trước ngày 28/7/2022.

Đối với 3 cơ sở nhà, đất còn lại gồm: số 6 đường Duy Tân, số 216 đường Hùng Vương và số 342 đường Quang Trung, chủ tịch tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt trước ngày 31/7/2022;

Giao Sở Xây dựng và UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tham gia ý kiến và xử lý các nội dung về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, theo đề nghị của Sở Tài chính (nếu có) trước ngày 31/7/2022. Sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bán đấu giá trước ngày 5/8/2022 và phương án bán đấu giá tài sản trước ngày 15/8 2022.

Tin mới lên