Bất động sản

Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất ven biển

(VNF) - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức rà soát các quy hoạch, các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dụng trái phép và tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp này.

Quảng Ngãi chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm đất ven biển

Ảnh minh họa.

Ngày 19/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có thông cáo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền về công tác quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các huyện ven biển chưa chặt chẽ. Một số nơi đã xảy ra tình trạng chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đặc biệt là đất chuyên trồng lúa nước; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp mang tính đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi "ôm đất" chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Tình trạng trên khiến cho tình hình quản lý đất đai diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác thu hồi đất thực hiện các dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức rà soát các quy hoạch, các trường hợp lấn, chiếm đất đai, xây dụng trái phép. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lẫn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai và công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 20212030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

Phó chủ tịch Trần Phước Hiền cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại tố cáo có liên quan đến đất đai ven biển; không để phát sinh các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn tới tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

Rà soát, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp trái quy định liên quan đến việc phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ở, đất nông nghiệp, đất rừng, đất thủy sản không đúng quy định; cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Tin mới lên