Bất động sản

Quảng Ngãi đấu giá loạt khu đô thị trước ngày 30/11

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm hoàn thành các thủ tục để đảm bảo hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất.

Quảng Ngãi đấu giá loạt khu đô thị trước ngày 30/11

Quảng Ngãi đấu giá loạt khu đô thị (Ảnh minh họa).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án thu tiền sử dụng đất năm 2022.

Theo đó, đối với các dự án: chỉnh trang đô thị Khu Nam sông Trà Khúc, khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, chỉnh trang đô thị khu Bắc núi Thiên Bút; Chủ tịch Đặng Văn Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn thành công tác xác định giá.

Đồng thời, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh xem xét, thống nhất để trình cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm, đảm bảo hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất trước ngày 30/11.

Đối với dự án chỉnh trang đô thị khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Xây dựng rà soát, cập nhật dự án vào Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh.

Sau khi Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh được phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm khẩn trương tổ chức thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để làm cơ sở tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất dự án theo quy định.

Đối với dự án Khu tổ hợp Thương mại Dịch vụ Riverside Mỹ Khê (trước đây là dự án khu du lịch Khánh Long - Mỹ Khê), ông Đặng Văn Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tiếp nhận mặt bằng theo nguyên trạng, hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 14/10.

Đối với dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì, tổ chức làm việc với nhà đầu tư để xem xét, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan trước khi nhà đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Tiếp đến, dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà - Mỹ Khê, Chủ tịch Đặng Văn Minh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm khẩn trương hoàn thiện các nội dung điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án theo ý kiến của Sở Xây dựng; đảm bảo hoàn thành để Sở Xây dựng tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 12/10.

Từ đó, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định; đảm bảo hoàn thành công tác đấu giá quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất trước ngày 30/11.

Chủ tịch Đặng Văn Minh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

 

 

Tin mới lên