Bất động sản

Quảng Ngãi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Quảng Ngãi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Quảng Ngãi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Văn bản này được đưa ra để thực hiện nội dung Công văn số 3842/VPCP-CN ngày 26/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến các Bộ, cơ quan về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn nêu trên để tham mưu UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.

Theo báo cáo nghiên cứu của Tư vấn Wood Group UK Limited (WOOD), đơn vị tư vấn cho dự án NCMR NMLD Dung Quất, dự án sẽ có tổng mức đầu tư mới là hơn 1,2 tỷ USD. Kế hoạch vốn cho dự án dự kiến là 40% vốn chủ sở hữu, 60% vốn vay (tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng phương án thu xếp vốn cho dự án). 

Tư vấn WOOD đã lựa chọn cấu hình công nghệ phù hợp với phương án công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất nâng lên 171 nghìn thùng dầu thô/ngày, tương đương 7,6 triệu tấn/năm (công suất hiện tại của nhà máy là 6,5 triệu tấn/năm). Dầu thô thiết kế là Azeri BTC 53% + ESPO 47%. Ưu việt của dự án là có thể nâng chủng loại dầu thô cung cấp cho nhà máy lên 14 loại, gồm 2 loại dầu thô trong nước và 12 loại dầu thô nước ngoài. 

Sau khi nâng cấp, chất lượng sản phẩm xăng RON 92 và RON 95 sẽ đạt tiêu chuẩn EURO V, dầu diesel tiêu chuẩn EURO V. Tiến độ dự án cập nhật mới bắt đầu triển khai trong năm 2022, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025 và vận hành thương mại vào đầu năm 2026.

Tin mới lên