Đô thị

Quảng Ngãi: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh sẽ có 3 phân khu, rộng 7.700ha

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị HĐND tỉnh thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh

Quảng Ngãi: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh sẽ có 3 phân khu, rộng 7.700ha

Ảnh minh họa.

Theo đó, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 7.700ha, nằm trên địa bàn các xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa; Đức Lợi, Đức Thắng, Đức Chánh, Đức Minh, Đức Thạnh, Đức Phong, huyện Mộ Đức; xã Phổ An và phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ.

Đất xây dựng đô thị khoảng 5.204ha, các loại đất khác có diện tích khoảng 2.496ha.

Về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, đồ án quy hoạch chia thành nhiều phân khu, với tính chất và chức năng cụ thể khác nhau.

Phân khu I (phân khu phía bắc), nằm trên địa bàn các xã Nghĩa Hòa, Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa; xã Đức Lợi, một phần các xã Đức Thắng, Đức Chánh, cùng huyện Mộ Đức và mặt biển liền kề. Phân khu này gồm 3 tiểu khu, có tổng quy mô diện tích khoảng 2.106ha, dân số dự báo đến năm 2045 khoảng 66.000 người.

Phân khu II (phân khu trung tâm), nằm trên địa bàn các xã Đức Chánh, Đức Minh, Đức Thạnh, Đức Phong, huyện Mộ Đức và mặt biển liền kề; được chia thành 3 tiểu khu với tổng quy mô diện tích khoảng 3.687 ha, dân số dự báo đến năm 2045 khoảng 103.000 người.

Phân khu III (phân khu phía nam), thuộc địa bàn xã Phổ An, một phần phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ và mặt biển liền kề, có diện tích khoảng 1.906ha, dân số dự báo đến năm 2045 khoảng 103.000 người.

Tin mới lên