Đô thị

Quảng ngãi muốn chuyển hơn 26 ha đất lúa để làm đô thị 883 tỷ đồng

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình về việc xin chuyển mục đích hơn 26,3 ha đất lúa để thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ.

Quảng ngãi muốn chuyển hơn 26 ha đất lúa để làm đô thị 883 tỷ đồng

Dự án có tổng vốn đầu tư 883 tỷ đồng.

Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh có diện tích gần 39 ha với tổng vốn đầu tư 883 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án 5 năm.

Theo đ,ó dự án sẽ được thực hiện trong vòng 5 năm, từ quý II/2022 - quý II/2023, hoàn thành các thủ tục đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Từ quý III/2023 đến quý II/2027, thực hiện hoàn thành đầu tư xây dựng dự án, đưa công trình vào hoạt động. Thời gian hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh là dự án lớn của tỉnh Quảng Ngãi, thu hút đầu tư, xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân; góp phần xây dựng đô thị hiện đại, tạo cảnh quan kiến trúc đẹp cho khu vực, đồng thời sẽ góp phần đóng góp vào ngân sách tỉnh khá lớn.

Do đó, để kịp thời triển khai thực hiện dự án trong năm 2022, địa phương này cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 26,33 ha/38,67 ha của dự án này.

Theo tìm hiểu, cùng với Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh, khu dân cư Trường Đảng, ở thị trấn Di Lăng là dự án thứ 2 mà tỉnh Quảng Ngãi thực hiện áp dụng thí điểm hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ở tỉnh này.

Sau khi hoàn tất và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cấp Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIID) để triển khai đầu tư dự án Khu đô thị Bắc Sa Huỳnh.

Tin mới lên