Tiêu điểm

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án khu dân cư Đồng Dinh

(VNF) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai và các quy định có liên quan đến công tác thu hồi đất, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án khu dân cư Đồng Dinh (huyện Nghĩa Hành) của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành.

Quảng Ngãi: Phát hiện nhiều sai phạm tại dự án khu dân cư Đồng Dinh

Dự án khu dân cư Đồng Dinh.

Theo kết luận thanh tra, việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án nêu trên chưa đảm bảo theo quy định của tỉnh Quảng Ngãi. 

Vì vậy, dự án cần phải lập lại phương án, thẩm định và phê duyệt phương án đúng quy định để xác định số tiền chi trả không đúng quy định nộp vào ngân sách nhà nước.

Về thu hồi đất, UBND huyện Nghĩa Hành đã ban hành quyết định thu hồi một số thửa đất không đúng đối tượng sử dụng đất, đất không nằm trong quy hoạch dự án nhưng ban hành quyết định thu hồi; thửa đất trước đây đã có quyết định thu hồi nhưng vẫn ban hành tiếp quyết định thu hồi là không đúng quy định.

Về việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất UBND cấp xã, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc xác nhận người sử dụng đất và xác nhận loại đất chưa đúng theo giấy tờ về đất đai (đất người này sử dụng nhưng xác nhận cho người khác); đất công ích UBND xã quản lý nhưng xác nhận cho hộ gia đình, cá nhân, người sử dụng đất không có giấy tờ về sử dụng đất, hết thời hạn hợp đồng thuê đất nhưng UBND thị trấn xác nhận để các hộ gia đình, cá nhân được bồi thường, hỗ trợ; chưa xác nhận nguồn gốc sử dụng đất hộ, cá nhân đối với những trường hợp không có giấy tờ pháp lý về thửa đất bị thu hồi là không đúng quy định.

Riêng về vấn đề bồi thường đất, hoa màu, kết luận thanh tra cũng cho thấy có trường hợp diện tích đất trước đây đã thu hồi, bồi thường nhưng nay tiếp tục thu hồi và bồi thường làm tăng giá trị bồi thường, hỗ trợ.

Việc lập, xác nhận số lượng mồ mả trong bảng xác nhận của UBND thị trấn Chợ Chùa có chỉnh sửa và không lập thủ tục đúng quy định tại Nghị định số 47 của Chính phủ và Quyết định số 17 của UBND tỉnh dẫn đến phương án bồi thường và hỗ trợ tăng chi phí, đồng thời khai nhận và chi tiền di dời, hỗ trợ mồ mả không rõ ràng. Do đó, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để xác định làm rõ đối với trường hợp này.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm kê, thiết lập hồ sơ làm cơ sở để phê duyệt bồi thường, một số thành viên tổ công tác được UBND cấp xã quyết định thành lập nhưng không phối hợp với các cơ quan để kiểm đếm tài sản trên đất cũng không xác nhận vào biên bản kiểm đếm là thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, trong quá trình thanh tra, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường còn phát hiện sai sót nhưng các tổ chức cá nhân có liên quan chỉ báo cáo giải trình, bổ sung một số hồ sơ liên quan mà chưa cung cấp hồ sơ pháp lý, không đầy đủ nội dung. Các sai phạm chưa khắc phục trong quá trình thanh tra.

Với kết luận Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi kiến nghị UBND huyện Nghĩa Hành có trách nhiệm kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân thuộc UBND huyện quản lý. 

Bên cạnh đó, sở này cũng đề nghị Huyện ủy huyện Nghĩa Hành xử lý đảng viên có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng;

Sở cũng chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, UBND xã Hành Thuận, UBND thị trấn Chợ Chùa và các đơn vị, cá nhân có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý công chức theo thẩm quyền.

Ngoài ra, UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các phòng đơn vị, UBND thị trấn Chợ Chùa, UBND xã Hành Thuận và Ban quản lý rà soát diện tích đất không nằm trong quy hoạch dự án mà thu hồi để điều chỉnh quyết định thu hồi đất cho đúng với diện tích đất thực hiện dự án; điều chỉnh quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho đúng với diện tích, loại đất, kinh phí bồi thường, hỗ trợ để đảm bảo đúng quy định.

Ban quản lý phải phối hợp với UBND thị trấn Chợ Chùa, UBND xã Hành Thuận, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thu hồi số tiền 612.712.962 đồng (trong quá trình rà soát điều chỉnh phương án có thể thay đổi số tiền này) do chi trả không đúng quy định cần phải thu hồi nộp lại ngân sách nhà nước theo quy định. Các đơn vị liên quan tùy theo mức độ và phạm vi và trách nhiệm cần khắc phục các vi phạm theo kết luận thanh tra.

Cũng theo kết luận này, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành để điều tra làm rõ đối với hành vi sửa số liệu mồ mả trong bảng xác nhận của UBND thị trấn Chợ Chùa dẫn đến việc bồi thường tăng số tiền và việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Hồ Tri Phương, các cá nhân khác có liên quan không đúng quy định.

Dự án khu dân cư Đồng Dinh (tên thương mại là Nghĩa Hành New Center) có diện tích quy hoạch 8,97ha tại xã Hành Thuận và thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành) được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 5/7/2018. Dự án có vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh làm chủ đầu tư và là một dự án khu dân cư xây dựng mới.
Tin mới lên