Bất động sản

Quảng Ngãi: Quản chặt việc tách thửa, hợp thửa đất, ngăn chặn đầu cơ, trục lợi

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển.

Quảng Ngãi: Quản chặt việc tách thửa, hợp thửa đất, ngăn chặn đầu cơ, trục lợi

Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. (Ảnh minh họa)

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, qua theo dõi tình hình quản lý, sử dụng đất ven biển, các địa phương quản lý đất đai còn buông lỏng, tình trạng lấn chiếm, mua bán, tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép còn xảy ra ở một số nơi, nhất là các nơi quy hoạch phát triển đô thị ven biển, nơi quy hoạch phát triển du lịch ven biển.

Bên cạnh đó, nhiều trường hợp vi phạm sử dụng đất ven biển chưa được chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời, kiểm tra và xử lý triệt để theo quy định của pháp luật, một số dự án ven biển được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng chưa phát huy hiệu quả dự án, tiến độ thực hiện còn chậm.

Chính vì vậy, để tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Lý Sơn, thị xã Đức Phổ, TP. Quảng Ngãi công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để nhân dân biết, thực hiện và giám sát.

Các địa phương tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép khu vực ven biển.

Đồng thời, các địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai ven biển; không để phát sinh các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng đất dẫn đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo….

Các huyện, thị xã, thành phố ven biển còn phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý các trường hợp phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ở, đất nông nghiệp không đúng quy định, nhất là các trường hợp mang tính đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Rà soát, thống kê các hồ sơ đã cho phép phân lô, tách thửa và chuyển nhượng đất ven biển trước đây để có giải pháp xử lý đồng bộ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về những vi phạm pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn; xử lý kịp thời các vi phạm và giải quyết dứt điểm các tranh chấp, không để tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

UBND huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân trong quá trình thẩm tra hồ sơ, cố tình trình cấp có thẩm quyền để hợp thức hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trường hợp chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất đai trái pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường phải quản lý chặt chẽ việc tách thửa, hợp thửa đất nhằm ngăn chặn các trường hợp mang tính đầu cơ, trục lợi hoặc có hành vi chờ quy hoạch nhằm mục đích kiếm lời, hưởng lợi trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đối với đất khu vực ven biển.

Tin mới lên