Đô thị

Quảng Ngãi rà soát các dự án có sử dụng đất rừng

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ra công văn chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng rừng đối với dự án đầu trên địa bàn.

Quảng Ngãi rà soát các dự án có sử dụng đất rừng

Quảng Ngãi rà soát các dự án có sử dụng đất rừng

Theo đó, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các công trình dự án đã, đang và chuẩn bị đầu tư trên địa bàn có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng, chỉ trừ các dự án đã được phép đi vào hoạt động để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/4.

Bên cạnh đó, các cơ quan này có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp thẩm định, tham mưu UBND tỉnh xem xét và trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định.

Công văn cũng nêu rõ các địa phương phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm trễ, thiếu sót triển khai thực hiện nhiệm vụ làm ảnh hưởng quá trình đầu tư.

Ngoài ra, các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ như lập danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất, chấp thuận chủ trương các dự án mới,... có liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất rừng.

Tin mới lên