Thị trường

Quảng Ngãi sẽ di dời địa điểm Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây

(VNF) - Đó là ý kiến của ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong cuộc họp giải quyết các vướng mắc đối với các doanh nghiệp đã được chấp thuận chủ trương, nhưng chưa cho thuê đất tại Cụm công nghiệp (CCN) Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi và CCN Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành.

Quảng Ngãi sẽ di dời địa điểm Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây

Ảnh minh họa. (Ảnh: ipc.quangngai.gov.vn)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND huyện khảo sát, đánh giá việc xử lý về môi trường trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất kinh doanh tại CCN Đồng Dinh.

UBND tỉnh cho phép tiếp tục cho thuê đất đối với 3 doanh nghiệp đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, với thời hạn bằng thời hạn của các doanh nghiệp còn lại hiện nay đang hoạt động tại CCN Đồng Dinh. Việc cho phép này dựa trên kiến nghị đề xuất liên quan đến giai đoạn 2 của CCN Đồng Dinh.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp hiện nay chưa cấp quyết định chủ trương đầu tư, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, UBND huyện Nghĩa Hành rà soát lại ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Nếu ngành nghề nào ít ảnh hưởng đến môi trường thì cho phép tiếp tục thực hiện cấp quyết định chủ trương đầu tư và cho thuê đất với thời hạn bằng thời hạn của các doanh nghiệp đang hoạt động tại CCN Đồng Dinh. 

Đồng thời, các đơn vị liên quan phải yêu cầu huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về vấn đề xử lý môi trường trong suốt quá trình hoạt động của CCN Đồng Dinh. 

Về lâu dài, huyện phải tìm các vị trí mới để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển các CCN, Nhà nước không đầu tư từ ngân sách đối với các CCN trong thời gian đến.

Liên quan đến các doanh nghiệp xin đầu tư vào CCN Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý tưởng kinh doanh của các nhà đầu tư, nhưng đến thời điểm này, CCN Tịnh Ấn Tây đã xảy ra nhiều vấn đề về ô nhiễm môi trường vẫn chưa giải quyết được. 

Do đó, theo quy hoạch điều chỉnh toàn thành phố cũng như quy hoạch đất Logistic tại CCN Tịnh Ấn Tây nên không còn phù hợp với quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp. Định hướng của tỉnh trong tương lai là sẽ di dời CCN Tịnh Ấn Tây đến địa điểm khác. 

Cùng với đó, tỉnh này sẽ hỗ trợ nhà đầu tư tìm vị trí khác thuê đất, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp để đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Tin mới lên