Bất động sản

Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư cho dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng

(VNF) - Dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng (thuộc phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi) có quy mô khoảng 10,42 ha, tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng, từ nguồn vốn khai thác quỹ đất dự án.

Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư cho dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng

Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản thống nhất về chủ trương thực hiện việc lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng (TP. Quảng Ngãi).

Dự án khu dân cư phía bắc đường Huỳnh Thúc Kháng (thuộc phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi) có quy mô khoảng 10,42 ha, tổng mức đầu tư gần 230 tỷ đồng, từ nguồn vốn khai thác quỹ đất dự án.

Dự án được đầu tư xây dựng theo phân kỳ từng giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 8,22 ha, giai đoạn 2 diện tích 2,2 ha.

Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như san nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải...trong phạm vi giải phóng mặt bằng của 7,76/8,22 ha đã có quyết định giao đất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 280/TB-UBND ngày 12/7/2022;

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Tin mới lên