Bất động sản

Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư cho khu đô thị hơn 820 tỷ đồng

(VNF) - Khu đô thị Nam Phổ Minh được thực hiện tại phường Phổ Minh và Phổ Vinh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) với diện tích 36ha, tổng vốn đầu tư hơn 820 tỷ đồng.

Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư cho khu đô thị hơn 820 tỷ đồng

Một góc phường Phổ Minh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Nam Phổ Minh.

Dự án có diện tích hơn 36ha, trong đó đất xây dựng nhà ở thương mại 27.200m2 với 220 căn nhà ở nằm trên trục đường chính; đất ở liên kế (đất nền) 94.428m2 với 751 lô đất; đất ở biệt thự (đất nền) 16.407m2 với 106 lô đất; đất công cộng, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 223.000m².

Địa điểm thực hiện dự án tại phường Phổ Minh và Phổ Vinh (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Vốn đầu tư của dự án hơn 820 tỷ đồng, trong đó sơ bộ về chi phí thực hiện dự án 655,8 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng 164,4 tỷ đồng.

Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện thông qua đấu thầu. Nhà đầu tư tự tổ chức phương án đầu tư xây dựng dự án. Đối với đất thương mại - dịch công cộng, đất hạ tầng kỹ thuật, đất hạ tầng xã hội sau khi được đầu tư xây dựng hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhà đầu tư bàn giao lại phần hạ tầng này cho chính quyền địa phương quản lý.

Thời hạn hoạt động của dự án là 49 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng giao các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và UBND thị xã Đức Phổ tham gia quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Tin mới lên