Đô thị

Quảng Ninh chính thức dừng hoạt động nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng

Sáng ngày 1/1/2019, Công ty tuyển than Hòn Gai thuộc Tập đoàn công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức thông báo dừng hoạt động nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng theo đúng yêu cầu của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh chính thức dừng hoạt động nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng

Quảng Ninh chính thức dừng hoạt động nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng.

Nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng nằm trên địa bàn phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, có diện tích khoảng 30ha, hoạt động từ 1995 với nhiều bất cập về vấn đề môi trường. Do đó, từ năm 2010, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND về những chủ trương, giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2011-2015, trong đó yêu cầu TKV thực hiện di chuyển nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng ra khỏi trung tâm đô thị TP. Hạ Long xong trước năm 2015.

Tuy nhiên, sau khi xem xét những kiến nghị khó khăn của tập đoàn, tỉnh đã quyết định gia hạn, lùi thời gian di dời nhà máy đến hết năm 2018. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Công ty tuyển than Hòn Gai đã chủ động đầu tư trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai tại phường Hà Khánh (TP. Hạ Long). Công ty cũng đã triển khai các giải pháp cụ thể trong bố trí, sắp xếp, cơ cấu lại lao động sau khi nhà máy dừng hoạt động và chính thức dừng hoạt động nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng từ 1/1/2019.

Theo lộ trình, để tạo điều kiện cho TKV hoạt động, tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý cho Công ty tuyển than Hòn Gai được duy trì vận tải than sạch mỏ bằng đường sắt từ Lộ Phong về Nam Cầu Trắng đến 31/3/2019 và đến 30/6 chấm dứt hoàn toàn hoạt động của cảng Nam Cầu Trắng. Chậm nhất, đến ngày, 30/9/2019, Công ty tuyển Than Hòn Gai phải tháo dỡ xong toàn bộ nhà máy, bàn giao mặt bằng sạch hoàn toàn cho địa phương.

Theo thông tin phóng viên có được từ Sở Xây dựng Quảng Ninh, đối với phần diện tích đất khu vực nhà máy tuyển than Nam Cầu Trắng sau khi di dời sẽ được sử dụng để phát triển dự án bất động sản mới - khu đô thị. Hiện khu đất này đang được Công ty Cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm nhắm đến.

Tin mới lên