Đô thị

Quảng Ninh 'khai tử' quy hoạch 2 dự án tại TP. Hạ Long

(VNF) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh và khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng, TP. Hạ Long.

Quảng Ninh 'khai tử' quy hoạch 2 dự án tại TP. Hạ Long

Quảng Ninh 'khai tử' quy hoạch 2 dự án tại TP. Hạ Long

"Treo" hơn 7 năm, dự án khu đô thị của Tập đoàn Kinh tế Hạ Long bị khai tử

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh, TP. Hạ Long đã được phê duyệt tại Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 10/6/2009.

Theo UBND tỉnh này, lý do hủy bỏ dự án là vì Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh tế Hạ Long triển khai chậm tiến độ, không phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của TP. Hạ Long giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2609/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã công bố chấm dứt hoạt động đầu tư dự án tại Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 7/7/2020.

Được biết, dự án khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầu tư tại quyết định số 4389/QĐ-UBND ngày 31/12/2009, với tổng diện tích sử dụng đất là 17,1ha.

Dự án này chậm tiến độ 7 năm 10 tháng theo quyết định phê duyệt dự án và thuộc trường hợp chấm dứt hoạt động đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng hủy bỏ Quyết định ngày 10/6/2009 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị tại phường Hà Khánh kèm theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.

Ngoài ra, các văn bản đã ban hành liên quan đến quá trình triển khai lập, thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đô thị đối với Tập đoàn Kinh tế Hạ Long kể từ ngày ban hành quyết định này không còn hiệu lực thi hành.

Tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND TP. Hạ Long giao quyết định này cho Giám đốc Tập đoàn Kinh tế Hạ Long được biết; tổ chức quản lý đất đai, xây dựng tại khu vực được phê duyệt; đề xuất định hướng quỹ đất vào đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đảo bảo theo quy định.

Hủy bỏ quy hoạch khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành quyết định hủy bỏ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng, TP. Hạ Long (nay là phường Hà Khẩu, TP. Hạ Long).

Khu du lịch và dịch vụ tại xã Việt Hưng.

Lý do là quy hoạch dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4077 ngày 15/12/2009, không còn phù hợp với định hướng quy hoạch chung xây dựng TP. Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 6/2019.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần thương mại du lịch và dịch vụ giải trí Hạ Long.

>>> Xem thêm: Bà Rịa - Vũng Tàu báo cáo Chính phủ dự án trung tâm logistics Cái Mép Hạ 19.200 tỷ đồng

Tin mới lên