Tài chính

Quảng Ninh: Thu NSNN 9 tháng hơn 40.000 tỷ đồng, nguồn xuất nhập khẩu tăng đột biến

(VNF) - Trong 9 tháng qua, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh ước đạt 40.630 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa đạt 29.830 tỷ đồng, tăng 13%.

Quảng Ninh: Thu NSNN 9 tháng hơn 40.000 tỷ đồng, nguồn xuất nhập khẩu tăng đột biến

Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng rất mạnh đạt 10.800 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, bằng 115% kịch bản, bằng 153% cùng kỳ; thu nội địa đạt trên 29.800 tỷ đồng, bằng 71% dự toán, bằng 97% kịch bản, bằng 113% cùng kỳ.

Dự kiến thu NSNN ước thực hiện cả năm 2022 đạt trên 55.000 tỷ đồng, bằng 105% dự toán, bằng 101% kịch bản, bằng 105% cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 13.000 tỷ đồng; thu nội địa ước đạt trên 42.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, bằng 96% kịch bản, bằng 100% cùng kỳ.

Một góc đô thị Quảng Ninh

Đến ngày 19/9/2022, chi ngân sách địa phương đạt trên 14.000 tỷ đồng, bằng 46% dự toán, bằng 100% cùng kỳ; ước thực hiện 9 tháng đạt trên 21.100 tỷ đồng, bằng 70% dự toán, bằng 117% cùng kỳ.

Trong đó, chi thường xuyên hiện đạt trên 6.300 tỷ đồng, ước thực hiện 9 tháng đạt gần 8.200 tỷ đồng, bằng 66% dự toán, bằng 121% cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công hiện đạt trên 7.900 tỷ đồng, bằng 43% kế hoạch vốn, ước thực hiện 9 tháng đạt 12.789 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch vốn, bằng 116% cùng kỳ.

Quảng Ninh hiện đang quyết liệt chỉ đạo công tác điều hành thu - chi ngân sách năm 2022. Trong đó, tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thu NSNN, triệt để tiết kiệm các khoản chi để tăng chi đầu tư phát triển, ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, giáo dục, y tế, nhất là đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, củng cố hệ thống y tế ở cơ sở.

Với mục tiêu cao nhất quý 4 và cả năm 2022 phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 11%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quảng Ninh đạt 55.000 tỷ đồng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký từng nhấn mạnh việc đẩy nhanh tiến độ triển khai, nâng cao tỷ lệ giải ngân, chất lượng công trình đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của tất cả các cấp, các ngành trong quý 4/2022.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng tập trung nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư FDI thế hệ mới vào lĩnh vực công nhân chế biến, chế tạo; sâu sát đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất-kinh doanh, nhất là các dự án động lực; hoàn thành vững chắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Tin mới lên