Đô thị

Quảng Trị: Chính phủ đồng ý chuyển hơn 360ha rừng làm KCN Triệu Phú

(VNF) - Ngày 6/4/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký văn bản đồng ý chủ trương chuyển 360,5ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Chính phủ đồng ý chuyển hơn 360ha rừng làm KCN Triệu Phú

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 360,5ha rừng làm dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Phú, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh minh họa)

Theo đó, xét đề nghị của của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển 360,5ha rừng trồng thuộc quy hoạch rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú, tại xã Triệu Trạch và xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Quảng Trị được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về tính chính xác của số liệu, nội dung báo cáo đánh giá, rà soát hồ sơ dự án và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo chính xác, thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tỉnh Quảng Trị cũng được giao chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm nghĩa vụ trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định của pháp luật về lâm nghiệp; việc quyết định cho phép chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng được nêu chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật Lâm nghiệp và quy định của các pháp luật liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo sử dụng rừng, đất tiết kiệm, hiệu quả, không làm thất thoát tài sản, ngân sách nhà nước, tham nhũng và gây khiếu kiện mất trật tự xã hội.

HĐND tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc đề xuất chủ trương và tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai dự án nêu trên.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nghiêm việc xử lý sự chồng lấn khu vực thực hiện dự án với dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu ven biển theo quy định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đa ngành Triệu Phú…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích rừng nêu trên.

Tin mới lên