Tài chính

Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế 35 tỷ đồng, gấp 14 lần cùng kỳ

(VNF) – Kết thúc quý I/2018, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) lãi sau thuế 35,2 tỷ đồng, cao gấp 14,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Quốc Cường Gia Lai báo lãi sau thuế 35 tỷ đồng, gấp 14 lần cùng kỳ

Quốc Cường Gia Lai lãi sau thuế 35 tỷ đồng trong quý I/2018

Quý I/2018, doanh thu thuần của QCG đạt 351 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 90,7% xuống 82,5% nên lợi nhuận gộp tăng 2,4 lần, đạt 61,4 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 887,7 triệu đồng, tăng gấp 4,7 lần. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 2,4 lần, còn 3,5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm mạnh (giảm 8,4 lần) xuống còn 86 triệu đồng nên lợi nhuận trước thuế tăng 7 lần so với cùng kỳ, đạt 45,9 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2018, QCG lãi ròng 30,6 tỷ đồng, tăng 12,7 lần so với cùng kỳ.

Tại ngày 31/3/2018, tổng tài sản của QCG là 11.486 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 9.320 tỷ đồng, tài sản dài hạn là 2.166 tỷ đồng.

Cơ cấu tài sản đáng chú ý với sự tăng lên của chi phí xây dựng cơ bản dở dang (tăng 157 tỷ đồng, lên 485 tỷ đồng, chủ yếu do tăng vốn cho dự án thủy điện Ayun Trung). Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào các công ty liên kết cũng có mức tăng đáng kể, tăng 206 tỷ đồng, lên 445 tỷ đồng (chủ yếu do rót vốn vào Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phạm Gia).

Nợ phải trả của QCG tại thời điểm hết quý I/2018 là 7.311,7 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn chiếm 93,4% tổng nợ phải trả.

Đáng chú ý, khoản "phải trả ngắn hạn khác" chiếm 80,2% tổng nợ phải trả của QCG và đã tăng hơn 100 tỷ đồng trong quý vừa qua, đạt 5.866,7 tỷ đồng. Cơ cấu khoản này bao gồm: tiền nhận từ Sunny Island (2.882,8 tỷ đồng), phải trả bên thứ ba (1.120 tỷ đồng) và phải trả bên liên quan (1.863 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của QCG 4.174,8 tỷ đồng, tăng 1,6% so với đầu kỳ. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,7 lần.

Theo báo cáo thường niên, năm 2017, QCG đã xây dựng và mở bán giai đoạn 1 và 2 của dự án Lavida+ (quận 7, TP. HCM). Chỉ tính riêng 2 dự án trong năm 2018 và 2019 sẽ cung cấp ra thị trường hơn 1.100 căn hộ cao cấp tại quận 2 và quận 7.

Dự kiến trong năm 2018, công ty sẽ khởi coog 1 dự án quy mô 1.200 căn hộ tại quận 7 và tiếp tục mở bán các lô còn lại của dự án liền kề Marina Đà Nẵng cũng như triển khai những bước đầu trong việc chuẩn bị khởi công dự án có quy mô 350 căn liền kề tại TP. HCM. 

BÀI ĐỌC NHIỀU
Tin mới lên