M&A

Quốc Cường Gia Lai (QCG) giảm tỷ lệ vốn góp tại Diamond Bay

(VNF) - HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa phê duyệt chủ trương giảm tỷ lệ góp vốn tại Công ty Cổ phần Diamond Bay.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) giảm tỷ lệ vốn góp tại Diamond Bay

Quốc Cường Gia Lai (QCG) giảm tỷ lệ vốn góp tại Diamond Bay.

Cụ thể, Quốc Cường Gia Lai sẽ giảm tỷ lệ góp vốn từ 25% xuống còn 11,1% vốn điều lệ, tương đương giảm vốn từ gần 150 tỷ đồng xuống còn 66,5 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dimond Bay không thay đổi.

Quốc Cường Gia Lai cũng giao cho bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc - làm đại diện vốn góp của công ty tại Diamond Bay và nhân danh Quốc Cường Gia Lai  thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông góp vốn theo đúng quy định.

Công ty Cổ phần Diamond Bay được thành lập vào năm 2021. Tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai  - bà Nguyễn Thị Như Loan - là đại diện Quốc Cường Gia Lai tham gia vào hoạt động kinh doanh của Diamond Bay.

Được biết, ngay sau khi công bố thành lập Diamond Bay, HĐQT của Quốc Cường Gia Lai cũng đã công bố việc giải thể 2 công ty con là Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Thuận An và Công ty TNHH Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển. Ghi nhận tại báo cáo tài chính quý I/2021, Quốc Cường Gia Lai sở hữu 80% vốn của Bất động sản Quốc Cường Phước Kiển (vốn điều lệ công ty là 6 tỷ đồng) và 31% vốn của Bất động sản Quốc Cường Thuận An (vốn điều lệ hơn 355 tỷ đồng).

Sau 6 tháng năm 2022, doanh thu của Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 650 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận lũy kế của công ty đạt 30 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Tin mới lên