Thị trường

Quốc hội 'chốt' giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô

(VNF) - Chiều 15/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Quốc hội 'chốt' giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô

Quốc hội 'chốt' giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Kết quả, đã có 473 đại biểu Quốc hội (chiếm 94,98%) tán thành thông qua nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã chính thức được thông qua với tỷ lệ tán thành cao.

Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết

Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô được thông qua với 7 Điều. Đáng chú ý, trong đó, về giá khởi điểm đấu giá biển số xe ô tô, Quốc hội đã thống nhất đưa ra mức đấu giá là 40 triệu đồng, thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Trước đó, có ý kiến đề nghị thống nhất một mức giá khởi điểm là: 80 triệu đồng, 50 triệu đồng, 20 triệu đồng hoặc 0 đồng; ý kiến khác đề nghị giá khởi điểm 200 triệu đồng với biển số rất đẹp.

Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng chưa có cơ sở để xác định giá khởi điểm đối với từng loại biển số khác nhau, nên không thể xác định, thẩm định được giá trị của mỗi biển số xe, mà giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào sở thích của người tham gia đấu giá quyết định.

Do đó, tiếp thu ý kiến nhiều đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội quy định một mức giá khởi điểm là 40 triệu đồng thực hiện thống nhất trên toàn quốc. Sau khi kết thúc thí điểm Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc tổng kết, nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Cũng trong nghị quyết này, về quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô, người trúng đấu giá được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu.

Nghị quyết cũng quy định, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 và được thực hiện trong 3 năm.

Tin mới lên