Đô thị

Quốc hội đồng ý thành lập TP. Từ Sơn rộng hơn 61 km2

(VNF) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP. Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Quốc hội đồng ý thành lập TP. Từ Sơn rộng hơn 61 km2

Bắc Ninh muốn sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới. (Ảnh minh họa)

Tại phiên họp thứ 3 diễn ra vào chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định về việc thành lập TP. Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Theo tờ trình của Chính phủ, UBND tỉnh Bắc Ninh đề xuất thành lập TP. Từ Sơn trên cơ sở nguyên trạng 61,08 km² diện tích tự nhiên, dân số 202.874 người và 12 phường của thị xã Từ Sơn hiện nay. Trụ sở làm việc của TP. Từ Sơn sẽ giữ nguyên trụ các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thị xã Từ Sơn hiện có.

Việc thành lập thành phố Từ Sơn trên cơ sở giữ nguyên trạng về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của thị xã Từ Sơn hiện nay được đánh giá là cần thiết và phù hợp với các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thúc đẩy địa phương phát triển trở thành đô thị ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói chung và trên địa bàn thị xã Từ Sơn nói riêng.

Thẩm tra nội dung trình của Chính phủ, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với những lý do nêu trong các tờ trình và đề án của Chính phủ. 

Ủy ban Pháp luật cho rằng việc thành lập TP. Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã bảo đảm 5/5 điều kiện và 5/5 tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, phân loại đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP. Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này sớm sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương, bảo đảm sẽ vận hành thông suốt khi nghị quyết có hiệu lực thi hành, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Hiện Bắc Ninh cũng đang xây dựng đề án thành lập thị xã Quế Võ và thành lập các phường thuộc thị xã Quế Võ thông qua tại phiên họp, dự kiến, thị xã Quế Võ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và đơn vị hành chính cấp xã của huyện.

Thị xã Quế Võ cũng sẽ thành lập 11 phường, gồm: Phố Mới, Việt Hùng, Bằng An, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Nhân Hòa, Quế Tân, Phù Lương, Bồng Lai, Cách Bi.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đánh giá thị xã Quế Võ cùng với TP. Bắc Ninh, TP. Từ Sơn và TP. Chí Linh trở thành chuỗi đô thị liên hoàn, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Bắc của Thủ đô Hà Nội.

Đây cũng là tiền đề quan trọng, góp phần sớm đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới.

Tin mới lên