Tiêu điểm

Quốc hội thông qua chương trình phục hồi kinh tế, phấn đấu giảm 0,5-1% lãi suất cho vay

(VNF) - Chiều 11/1, Quốc hội đã tiến hành bế mạc phiên họp bất thường lần thứ nhất, trong đó các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với 424/426 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội thông qua chương trình phục hồi kinh tế, phấn đấu giảm 0,5-1% lãi suất cho vay

Quốc hội thông qua chương trình phục hồi kinh tế, phấn đấu giảm 0,5-1% lãi suất cho vay

Theo đó, mục tiêu của nghị quyết là phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành và lĩnh vực quan trọng, cùng với đó phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn năm 2021 - 2025 là 6,5-7%/năm, các chỉ tiêu nợ công dưới mức cảnh báo Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 23/2021/QH15, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%,…

Về các chính sách hỗ trợ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết nêu rõ về chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản,...

Về an sinh xã hội, lao động, việc làm, Quốc hội thông qua việc cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội tối đa 5.000 tỷ đồng (bao gồm cấp bù lãi suất và chi phí quản lý 2.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi), hỗ trợ lãi suất tối đa 3.000 tỷ đồng cho đối tượng vay vốn theo các chương trình tín dụng chính sách có lãi suất cho vay hiện hành trên 6%/năm.

Bên cạnh đó là đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở trợ giúp xã hội, đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm tối đa 3.150 tỷ đồng.

Về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, Quốc hội thông qua việc hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40.000 tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đối với một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân thuê và thuê mua.

Về chính sách tiền tệ, nghị quyết nêu rõ về việc thực hiện nghiệp vụ thị trường, tái cấp vốn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động để phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5%-1% trong 2 năm 2022 và 2023, nhất là đối với lĩnh vực ưu tiên.

Cùng với đó, tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ; miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, theo dõi sát diễn biến kinh tế, tiền tệ để có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phù hợp, đồng thời bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, nghị quyết cũng nêu rõ về việc điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu để giữ ổn định tỷ lệ tối đa vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, tính toán hợp lý tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Tin mới lên