Tài chính

Quốc hội thông qua việc xóa gần 16.400 tỷ đồng nợ thuế

Với trên 91% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với người không còn khả năng nộp ngân sách. 

Quốc hội thông qua việc xóa gần 16.400 tỷ đồng nợ thuế

Trước đó, Chính phủ đề nghị được khoanh và không hồi tố với các khoản nợ phát sinh trước ngày 1/7/2020 và xoá số nợ thuế gần 16.400 tỷ đồng tiền phạt chậm nộp, chậm nộp.

Thảo luận trước đó nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn việc ban hành Nghị quyết xoá nợ thuế "không giải quyết vấn đề chống thất thu, dễ phát sinh phức tạp trong quản lý thuế". Giải trình vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Nghị quyết này chỉ khoanh tiền nợ thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, chưa xử lý tiền nợ thuế gốc. Khoản nợ gốc sẽ được cơ quan quản lý thuế tiếp tục theo dõi, xử lý theo quy định.

"Điều kiện tiên quyết để được xoá nợ là người nộp thuế đã chết, mất tích hoặc không còn khả năng nộp ngân sách", ông Hải nhấn mạnh. 

Vì thế, Nghị quyết quy định, nếu cá nhân vẫn còn tài sản thì phải sử dụng tài sản đó để nộp thuế và sẽ truy thu thuế nếu có người thừa kế tài sản.

Trường hợp đã xóa nợ mà phát hiện người nộp thuế vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương khác hoặc có vốn góp vào doanh nghiệp mới... thì phải thu hồi số đã được xóa. Quy định này nhằm tránh trục lợi chính sách và tạo tiền lệ cho các đối tượng nợ thuế lợi dụng.

Nhà nước sẽ không truy thu số tiền đã xoá nợ nếu người nợ thuế bị hoả hoạn, thiên tai, tai nạn bất ngờ...

Về thẩm quyền, Thủ tướng được quyết định xoá khoản nợ thuế từ 15 tỷ đồng trở lên. Khoản nợ thuế 10-15 tỷ đồng do Bộ trưởng Tài chính quyết định. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được xoá nợ thuế với khoản tiền 5-10 tỷ đồng. Còn khoản nợ thuế dưới 5 tỷ đồng do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định xoá nợ.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm. Kiểm toán Nhà nước kiểm toán việc xử lý nợ. Các cơ quan của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc có trách nhiệm giám sát việc xoá nợ thuế này.

Tin mới lên