Bất động sản

Quy hoạch Đà Nẵng: 'Cần làm rõ loại hình đô thị du lịch, đô thị công nghiệp, đô thị sân bay'

(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, TP. Đà Nẵng cần làm việc với Bộ Xây dựng để làm rõ các vấn đề liên quan đến loại hình đô thị du lịch, đô thị công nghiệp, đô thị sân bay, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xây dựng Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025.

Quy hoạch Đà Nẵng: 'Cần làm rõ loại hình đô thị du lịch, đô thị công nghiệp, đô thị sân bay'

Đà Nẵng muốn xây dựng huyện Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025.

UBND TP. Đà Nẵng cho biết, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã công bố kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định là nhất trí thông qua Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, sau buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhất trí thông qua quy hoạch và ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược) của quy hoạch.

Để triển khai mục tiêu trên, Bộ trưởng yêu cầu UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, góp ý, phản biện của các bộ, ngành cùng các chuyên gia, nhà khoa học; bổ sung, làm rõ một số nội dung đã góp ý.

Bên cạnh đó, thành phố này cần xác định các điểm nghẽn, thách thức của Đà Nẵng hiện nay và những vấn đề then chốt, phương hướng giải quyết các điểm nghẽn cũng như các cơ hội mới, giá trị mới.

Đồng thời rà soát, cập nhật các nghị quyết mới của Trung ương và Bộ Chính trị, nhất là vấn đề về tam nông, công nghiệp hóa và hiện đại hóa, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm, liên kết vùng... cũng như cam kết của Việt Nam về phát thải ròng về 0 vào năm 2050.

Đặc biệt, thành phố cần xác định vai trò, sứ mệnh lớn của Đà Nẵng là trung tâm của cực tăng trưởng vùng động lực kinh tế miền Trung để hướng tới những mục tiêu cao hơn nhằm khẳng định, phát huy vai trò và sứ mệnh đó. Thành phố cần làm rõ hơn các cơ sở đề ra các hướng phát triển đột phá, động lực tăng trưởng mới.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, thành phố cần làm việc với Bộ Xây dựng để làm rõ các vấn đề liên quan đến loại hình đô thị du lịch, đô thị công nghiệp, đô thị sân bay, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xây dựng Hòa Vang trở thành thị xã vào năm 2025.

Đà Nẵng cũng rà soát, các vấn đề liên quan đến thoát nước đô thị, phòng chống lũ lụt, bảo đảm an ninh nguồn nước cho thành phố, các giải pháp giảm phát thải carbon... để làm rõ, chặt chẽ hơn các nội dung trong báo cáo ĐMC.

Cùng với đó, địa phương cũng nên sớm hoàn thiện dự thảo quy hoạch và báo cáo ĐMC của quy hoạch để báo cáo cơ quan có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

"Thông qua dự thảo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ý kiến, góp ý của các bộ, ngành cùng các chuyên gia, nhà khoa học, tổng quan của thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một thành phố đáng sống, phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với bảo đảm môi trường, quốc phòng - an ninh, văn hóa - xã hội và gắn với những xu thế mới của thế giới", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định.

Tin mới lên