Tài chính tiêu dùng

Quý I/2019: Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 10.297 tỷ đồng

(VNF) - Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2019 (kết quả trước soát xét), theo đó tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 10.297 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 455 tỷ đồng, hoàn thành 37,2% kế hoạch năm.

Quý I/2019: Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 10.297 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn Bảo Việt ước đạt 10.297 tỷ đồng trong quý I/2019.

Trong kỳ, tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 365 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 25,9% kế hoạch năm, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng tài sản công ty mẹ tại ngày 31/3/2019 ước đạt 14.164 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu ước đạt 13.746 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt ước đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2018, song song với đó là tăng trưởng về mặt thị phần với 22,6%. Mới đây, Bảo hiểm Bảo Việt cũng đã chính thức được Bộ Tài chính cấp phép tăng vốn điều lệ lên 2.900 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân thọ giữ vững ngôi vị số 1 thị trường, tăng trưởng mạnh với tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 5.532 tỷ đồng, tăng trưởng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong quý I/2019, tổng doanh thu của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 90 tỷ đồng.

Lĩnh vực quản lý quỹ tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định. Tổng tài sản quản lý của BVF đạt 55.562 tỷ đồng, tương đương 2,5 tỷ USD, tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Tin mới lên