Ngân hàng

Quý I/2019, tín dụng của Eximbank tăng trưởng âm, lợi nhuận sụt giảm

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã chứng khoán: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất nhất quý I/2019 cho thấy lợi nhuận trước thuế 3 tháng đầu năm 2019 của ngân hàng đạt 350 tỷ đồng, giảm 37,5% so với cùng kỳ năm ngoái đồng thời tín dụng tiếp tục tăng trưởng âm.

Quý I/2019, tín dụng của Eximbank tăng trưởng âm, lợi nhuận sụt giảm

Quý I/2019, tín dụng của Eximbank (EIB) tăng trưởng âm, lợi nhuận sụt giảm.

Tính đến cuối tháng 3/2019, tổng tài sản của Eximbank đạt 150.715 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm 2,9% xuống mức 99.944 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 2,8% đạt 122.019 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sự sụt giảm lợi nhuận trong quý I/2019 của Eximbank chủ yếu đến từ chênh lệch ở khoản mục thu nhập góp vốn mua cổ phần.

Bởi trong khi quý I/2018, Eximbank có được khoản thu đột biến hơn 500 tỷ đồng từ việc thoái sạch vốn khỏi Sacombank, trong khi quý I năm nay, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần chỉ đạt 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối cũng kém khả quan hơn, có lãi đạt 23 tỷ, giảm 60% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động khác giảm 19%, chỉ đạt 38 tỷ đồng.

Trong khi đó, thu nhập lãi thuần tăng 24,3% đạt 829 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ có lãi 79 tỷ, tương đương với mức cùng kỳ. Hoạt động mua bán chứng khoán có lãi 46 tỷ, trong khi cùng kỳ bị lỗ 24 tỷ.

Chi phí hoạt động tăng nhẹ 6,1% lên mức 674 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank đạt 343 tỷ, giảm 51,8%.

Mặc dù được hoàn nhập dự phòng 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ phải trích lập tới 152 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế quý I/2019 của Eximbank vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng, giảm 36,7% so cùng kỳ.

Nợ xấu của Eximbank đến cuối tháng 3/2019 là 1.895 tỷ đồng, giảm 25 tỷ so với đầu năm. Tuy nhiên, do tổng dư nợ cho vay sụt giảm nên tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của ngân hàng vẫn tăng từ mức 1,85% lên 1,88%.

Ngoài ra, Eximbank cũng còn 5.462 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC, trong đó đã trích lập dự phòng 2.129 tỷ đồng.

Tin mới lên