Tài chính

Quý I/2021, FPT đạt doanh thu hơn 7.500 tỷ, lãi gần 1.400 tỷ đồng

(VNF) - Quý I năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 7.586 tỷ đồng và 1.397 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% và 22,3%, tương đương 102% và 105% kế hoạch năm.

Quý I/2021, FPT đạt doanh thu hơn 7.500 tỷ, lãi gần 1.400 tỷ đồng

FPT vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng tương ứng 14,4% và 22,3%.

Ngày 23/4, FPT cho biết kết thúc quý đầu tiên của năm 2021, doanh nghiệp này ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ở mức 29% tại 2 khối kinh doanh chủ lực là công nghệ và viễn thông. Doanh thu lĩnh vực giáo dục cũng đạt mức tăng trưởng 57%.

Cụ thể, quý I năm 2021, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 7.586 tỷ đồng và 1.397 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% và 22,3%, tương đương 102% và 105% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 22,8%, đạt 103% kế hoạch và lãi cơ bản trên cổ phiếu tăng trưởng 20,8%, đạt 104% kế hoạch.

Đóng vai trò chủ lực, khối công nghệ của FPT đóng góp 40% vào tổng lợi nhuận trước thuế và 55% vào tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Doanh số ký mới của khối công nghệ đạt 5.834 tỷ đồng, mức cao nhất trong 4 quý gần đây và tăng trưởng 46,3% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường trong nước của FPT cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận trước thuế, đạt lần lượt 986 tỷ đồng, tăng 40,1% và 59 tỷ đồng, tăng 1.828,7% so với cùng kỳ.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận 3.169 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của lĩnh vực dịch vụ này đạt 495 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với quý 1/2020, thời điểm thị trường quốc tế chưa bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Với chiến lược “săn cá voi” (tập trung vào nhóm các doanh nghiệp lớn và các hợp đồng có giá trị cao), FPT đã ký kết thành công 4 hợp đồng lớn với doanh số trên 5 triệu USD/hợp đồng trong quý I/2021. Nhờ vậy, doanh thu ký mới của thị trường nước ngoài tăng trưởng 43%, đạt 4.489 tỷ đồng.

Khối viễn thông của FPT cũng ghi nhận 2.925 tỷ đồng doanh thu, tăng 9,6%, và 576 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 29% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực dịch vụ viễn thông đạt 524 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 30,7% nhờ cải thiện biên lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ băng thông rộng cũng như lợi nhuận mới từ mảng dịch vụ truyền hình trả tiền. Trong khi đó, doanh thu lĩnh vực giáo dục đạt 698 tỷ đồng, tăng trưởng 57% so với cùng kỳ.

Tin mới lên