Tài chính

Quý I/2021, Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế gấp rưỡi cùng kỳ

(VNF) - Kết thúc quý I/2021, Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế 292 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp này.

Quý I/2021, Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế gấp rưỡi cùng kỳ

Quý I/2021: Hóa chất Đức Giang báo lãi sau thuế tăng gấp rưỡi, đạt 292 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa Chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần đạt 1.949 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ mức tăng chậm hơn của giá vốn (25%), lợi nhuận gộp của DGC đạt trên 430 tỷ đồng, tương ứng tăng 41%. Biên lợi nhuận cũng được kéo từ 20% lên 22%.

Hoạt động tài chính ba tháng đầu năm của DGC cũng khá tốt, doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ lên gần 33 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính vẫn neo ở mức hơn 9 tỷ đồng (tăng 3%).

Chi phí bán hàng có tốc độ tăng khá cao, từ 80,5 tỷ đồng lên 114,6 tỷ đồng, tương ứng 42% với lý do chính là từ phí dịch vụ mua ngoài. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp chỉ tăng nhẹ hơn 1 tỷ đồng, lên 28,7 tỷ đồng.

Kết thúc quý đầu năm, DGC báo lãi trước thuế gần 310 tỷ đồng, lãi sau thuế 292 tỷ đồng, cùng tăng gần 50% so với quý I/2020. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lúc này cũng đạt 1.794 đồng, cao hơn 30% sau một năm.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản doanh nghiệp tăng 2,2% so với đầu năm, chinh phục ngưỡng 6.000 tỷ đồng. Trong khối tài sản ngắn hạn, tiền nhàn rỗi giảm khá mạnh còn 56,8 tỷ đồng, tuy nhiên tiền gửi ngắn hạn ngân hàng tăng tương ứng lên 1.749 tỷ đồng.

DGC ghi nhận hơn 791 tỷ đồng tiền phải thu ngắn hạn và 732,9 tỷ đồng hàng tồn kho; còn lại chiếm hơn 2.112 tỷ đồng là tài sản cố định; doanh nghiệp không có các khoản phải thu dài hạn.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ còn 1.700 tỷ đồng, phần lớn do giảm tiền phải trả người bán ngắn hạn. Trong khi đó vốn chủ sở hữu tăng thêm gần 250 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, đạt 4.205 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần kinh doanh tăng từ 247 tỷ đồng (quý I/2020) lên 373 tỷ đồng, cũng cho thấy chất lượng kinh doanh khá tốt của DGC trong quý đầu năm.

Năm 2021, DGC đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 7.552 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 16% so với thực hiện năm trước.

Như vậy, sau quý I doanh nghiệp đã hoàn thành 25,8% mục tiêu doanh thu và 26,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/4, cổ phiếu DGC tăng 4,22% lên 71.700 đồng/cổ phiếu, tổng khối lượng giao dịch hơn 1 triệu đơn vị.

Tin mới lên