Tài chính

Quý II: Đường Quảng Ngãi báo lãi sau thuế 321 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ

(VNF) - Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với doanh thu thuần trong quý đạt hơn 1.824 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 321 tỷ đồng, cùng giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019.

Quý II: Đường Quảng Ngãi báo lãi sau thuế 321 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ

Quý II/2020: Đường Quảng Ngãi lãi ròng 321 tỷ đồng, giảm 12%

Trong quý II, mức giảm của giá vốn hàng bán sâu hơn mức giảm của doanh thu thuần, do đó, lợi nhuận gộp trong quý II của Đường Quảng Ngãi vẫn đạt 608 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp tăng từ 31% lên 33%.

Về các chi phí hoạt động, chi phí bán hàng tăng 10% lên 150 tỷ đồng, chủ yếu từ chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2019, lên 81 tỷ đồng.

Kết quý II/2020, Đường Quảng Ngãi lãi sau thuế 321 tỷ đồng, giảm hơn 45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tương đương 12%.

Giải trình về kết quả này, HĐQT của Đường Quảng Ngãi cho biết trong quý II năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng tới nền kinh tế và tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Điều này khiến cho một số sản phẩm giảm sản lượng tiêu thụ, doanh thu bán hàng và lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2019. Chẳng hạn như sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành Vinasoy giảm 9%, bánh kẹo Biscafun giảm 4%...

Bên cạnh đó, thời tiết trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên trong năm 2019 không thuận lợi cho năng suất và chất lượng vùng nguyên liệu mía vụ 2019 - 2020 khiến cho hiệu quả hoạt động sản xuất đường RS, điện sinh khối của công ty suy giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu 3.249 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 437 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 16% so với nửa đầu năm 2019. Với kết quả này, Đường Quảng Ngãi đã hoàn thành được 39% doanh thu đặt ra và 48% kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Được biết, doanh nghiệp này đặt kế hoạch doanh thu là 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 913 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tối thiểu 15% trong năm 2020.

Về dòng tiền, 6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Đường Quảng Ngãi ghi nhận con số dương 391 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm 2019 là 679 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong 6 tháng tăng rất mạnh, dương 581 tỷ đồng so với khoản âm 518 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Kết quả này chủ yếu tới từ tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác.

Về cơ cấu tài sản, tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi giảm 3,7% về mức 8.717 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định trị giá là 3.858 tỷ đồng, chiếm 44,3% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, doanh nghiệp này có 1.701 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, tương đương 68% nợ phải trả và không có nợ vay dài hạn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/07/2020, cổ phiếu QNS tăng 100 đồng lên giá 30.100 đồng/CP.

Tin mới lên