Tài chính

Quý IV/2020, lợi nhuận sau thuế của Ricons giảm tới hơn 32%

Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Ricons (Ricons) công bố báo cáo tài chính quý IV/2020.

Quý IV/2020, lợi nhuận sau thuế của Ricons giảm tới hơn 32%

Quý IV/2020, lợi nhuận sau thuế của Ricons giảm tới hơn 32%.

Theo đó, trong quý IV/2020, Ricons ghi nhận doanh thu đạt 3.232,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 104,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,4% và 32,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 5,3% về còn 5,2%.

Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận gộp giảm 11,6% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 22,1 tỷ đồng về còn 168,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn ghi nhận lỗ từ công ty liên kết là 4,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi tới 32,7 tỷ đồng. Chính vì hai nguyên nhân trên, lợi nhuận giảm 32,6%, trong khi doanh thu chỉ giảm 9,4%.

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 7.955,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 251,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,1% và 30,3% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 với lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 250,9 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 100,4% kế hoạch lợi nhuận.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 7.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 250 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 3,5% lên 5.982,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.604,8 tỷ đồng, chiếm 60,3% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.141,3 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản.

Tin mới lên