Tài chính

Quý IV/2020, Vinagame báo lỗ 233 tỷ đồng, kéo lùi đà tăng trưởng cả năm

(VNF) - Ba tháng cuối năm 2020, Vinagame đạt 1.610 tỷ đồng doanh thu thuần, tuy nhiên do chi phí bán hàng và dự phòng tổn thất tài sản tăng mạnh, doanh nghiệp vẫn báo lỗ sau thuế 223 tỷ đồng.

Quý IV/2020, Vinagame báo lỗ 233 tỷ đồng, kéo lùi đà tăng trưởng cả năm

Quý IV/2020, Vinagame báo lỗ 233 tỷ đồng, kéo lùi đà tăng trưởng cả năm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của Công ty Cổ phần VNG (Vinagame), doanh thu trong quý tăng 23% so với cùng kỳ lên 1.610 tỷ đồng.

Khấu trừ giá vốn, doanh nghiệp có lãi gộp 582 tỷ đồng, tăng 14%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 39% xuống 36%.

Trong khi doanh thu tài chính đi ngang ở mức 61 tỷ đồng, chi phí tài chính phát sinh không đáng kể và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 5% còn 214 tỷ đồng thì chi phí bán hàng tăng gấp rưỡi lên 476 tỷ đồng.

Các công ty liên kết của Vinagame cũng hoạt động kém hiệu quả, khiến doanh nghiệp lỗ 50 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gần 39 tỷ đồng. Cùng với đó, do phát sinh dự phòng tổn thất tài sản tăng đột biến, doanh nghiệp gánh thêm khoản lỗ khác hơn 145 tỷ đồng, lỗ đậm hơn quý trước gấp ba lần.

Chốt quý, Vinagame báo lỗ sau thuế 223 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 33 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, Vinagame ghi nhận doanh thu đạt 6.034 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 190 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 58% so với năm trước.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh năm 2020 là lỗ 246 tỷ đồng, do đầu tư nhiều cho các sản phẩm chiến lược dài hạn, điển hình là Zalopay. Ban lãnh đạo Vinagame cho biết, con số âm chỉ là ghi nhận theo nguyên tắc kế toán trên báo cáo hợp nhất nhưng thực tế lợi nhuận dự kiến cho các cổ đông vào mức 299 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vinagame đạt 7.818 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2019. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là tài sản ngắn hạn với 6.068 tỷ đồng, trong đó tiền nhàn rỗi đạt 2.419 tỷ đồng (31% tổng tài sản), đầu tư tài chính gần 2.100 tỷ đồng (27%), hàng tồn kho chiếm 26 tỷ đồng...

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận 1.738 tỷ đồng nợ phải trả, trong khi vốn chủ sở hữu lên đến 6.080 tỷ đồng, gấp gần 4 lần. Đáng chú ý, với vốn điều lệ 353 tỷ đồng, Vinagame có thặng dư vốn cổ phần hơn 1.125 tỷ đồng và lãi lũy kế 6.215 tỷ đồng.

Tin mới lên