Tài chính

Quỹ Kingsmead mua vào 200.000 cổ phiếu LTG, trở thành cổ đông lớn của Lộc Trời

(VNF) - Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund vừa thông báo đã mua vào 200.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) hôm 30/7.

Quỹ Kingsmead mua vào 200.000 cổ phiếu LTG, trở thành cổ đông lớn của Lộc Trời

Quỹ Kingsmead hiện sở hữu 5,21% vốn, là cổ đông lớn thứ 4 tại LTG

Kết thúc phiên giao dịch hôm 30/7, cổ phiếu LTG đứng ở mức 38.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính số tiền Kingsmead bỏ ra trong thương vụ này là 7,7 tỷ đồng.

Sau giao dịch, số cổ phiếu LTG mà quỹ của Kingsmead sở hữu tăng lên 3,5 triệu, tương ứng tỷ lệ sở hữu được nâng từ 4,91% lên 5,21%. Kingsmead đã chính thức trở thành cổ đông lớn thứ 4 của Lộc Trời. Cổ đông lớn nhất là Marina Viet Pte.Ltd với tỷ lệ nắm giữ hơn 25%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II, LTG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.895 tỷ đồng, tăng 18% so với quý II năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng đến 20% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 536,3 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, tổng doanh thu của LTG đạt 4.642 tỷ đồng, trong đó phần giảm trừ doanh thu lên đến 224 tỷ đồng – chủ yếu là chiết khấu thương mại. Hàng bán bị trả về chỉ hơn 4,8 tỷ đồng. Doanh thu thuần nửa đầu năm đạt 4.418 tỷ đồng, tăng 7% so với nửa đầu năm ngoái.

Đáng chú ý, chi phí cho hoạt động tài chính trong nửa đầu năm 2018 hết 90,6 tỷ đồng, tăng 22 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là chi trả lãi tiền vay.

Tính đến hết quý II, nợ phải trả của LTG đạt 4.973 tỷ đồng, tăng gần 700 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó vay nợ tài chính ngắn hạn 2.954 tỷ đồng, tăng 809 tỷ đồng so với đầu kỳ còn vay nợ thuê tài chính dài hạn vẫn duy trì con số 220 tỷ đồng.

Bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 174 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí nhân viên quản lý và tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi. Chi phí bán hàng giảm 8 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí quảng cáo khuyến mãi giảm đáng kể, đến 40 tỷ đồng so với nửa đầu năm ngoái, còn hơn 92 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, LTG ghi nhận lãi sau thuế 190,2 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 196 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2018, LTG đặt mục tiêu doanh thu thuần 9.878 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 589 tỷ đồng. Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 LTG hoàn thành 45% chỉ tiêu về doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin mới lên