Học thuật

Quy luật số lớn là gì? Thế nào là quy luật số nhỏ?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quy luật số lớn (law of large numbers) là gì? Thế nào là quy luật số nhỏ?

Quy luật số lớn là gì? Thế nào là quy luật số nhỏ?

Quy luật số lớn là quy luật kinh tế cho rằng các nhóm lớn thường có hành vi thống nhất hơn là từng cá nhân đơn lẻ.

Quy luật số lớn là gì?

Quy luật số lớn (law of large numbers)quy luật kinh tế cho rằng các nhóm lớn thường có hành vi thống nhất hơn là từng cá nhân đơn lẻ. Chẳng hạn, một người tiêu dùng nào đó có thể mua nhiều hàng hơn khi giá tăng nhưng số đông sẽ mua ít hơn.

Trong xác suất thống kê, Quy luật số lớn chứng minh sự ổn định lâu dài của một biến ngẫu nhiên. Cho ví dụ về các biến ngẫu nhiên độc lập phân bố đều nhau với giá trị kì vọng giới hạn và phương sai, thì giá trị trung bình của các quan sát sẽ dần dần tiến gần đến giá trị kì vọng khi số lần quan sát tăng lên.

Luật số lớn có thể được minh hoạ dễ dàng qua việc tung một con súc sắc. Trong đó, kết quả của xác suất xuất hiện các mặt có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 chấm là như nhau. Giá trị kì vọng của các kết quả là:

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 = 3.5

Các nhà toán học phân biệt 2 phát biểu khác nhau của luật số lớn, là luật số lớn yếu và luật số lớn mạnh.

Thế nào là quy luật số nhỏ?

Định nghĩa về quy luật số nhỏnhận định các đặc tính của một quần thể chỉ dựa trên quan sát hoặc ước lượng từ một lượng mẫu nhỏ dữ liệu. Nói cách khác, chúng ta mong muốn một ngẫu nhiên chọn từ quần thể có thể đại diện và có đầy đủ mọi đặc tính cơ bản của quần thể đó.

Một số hạn chế khi ta sử dụng mẫu nhỏ để ước lượng cả quần thể là:

- Mẫu nhỏ có kết quả sai lệch so với đặc tính của cả quần thể.

- Mẫu nhỏ không thể tượng trưng cho đặc tính của cả quần thể.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên