Ngân hàng

Quỹ ngoại sang tay hơn 5 triệu cổ phiếu VPB

(VNF) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - VSD đã thực hiện chuyển quyền sở hữu hơn 5 triệu cổ phiếu VPB giữa các cổ đông của Ngân hàng VPBank hôm 12/10.

Quỹ ngoại sang tay hơn 5 triệu cổ phiếu VPB

Theo đó, các quỹ Ashoka Pte. Ltd. và DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mỗi bên chuyển nhượng hơn 1 triệu cổ phiếu VPB cho quỹ Arjuna Fund Pte. Ltd.

Ngoài ra, quỹ Meritz Vietnam Securities Investment Trust(Balanced) và Optis Global Opportunities Fund Ltd cũng chuyển tổng cộng hơn 3,1 triệu cổ phiếu cho Deutsche Bank AG London.

Theo thị giá VPB ở thời điểm hiện tại (24.000 đồng/cổ phiếu), giá trị lượng cổ phiếu các quỹ ngoại sang tay đợt này đạt trên 120 tỷ đồng.

Cùng ngày, VSD cũng cho biết đã bổ sung lưu ký hơn 33,69 triệu cổ phiếu VPB. Đây là lượng cổ phiếu VPB phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ESOP cho cán bộ công nhân viên. Trong đó, cán bộ công nhân viên người nước ngoài được mua 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3,87% tổng lượng phát hành.

Theo khối lượng phát hành này, VPBank vẫn giữ room ngoại (tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài) ở mức 23,47%. Như vậy, cổ đông nước ngoài sẽ được phép sở hữu thêm gần 7,91 triệu cổ phiếu, không tính 1,3 triệu cổ phiếu được mua bởi nhân viên người nước ngoài thì khối ngoại sẽ được mua thêm hơn 6,6 triệu cổ phiếu VPBank.

Tin mới lên