Học thuật

Quỹ ổn định hối đoái là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quỹ ổn định hối đoái (Exchange Stabilization Fund) là gì?

Quỹ ổn định hối đoái là gì?

Quỹ ổn định hối đoái (Exchange Stabilization Fund) là quỹ của Bộ Tài chính Mỹ được thành lập ra để ngăn ngừa tình trạng mất ổn định trong thương mại và tài chính quốc tế.

Quỹ ổn định hối đoái (Exchange Stabilization Fund) là quỹ của Bộ Tài chính Mỹ được thành lập ra để ngăn ngừa tình trạng mất ổn định trong thương mại và tài chính quốc tế. Năm 1982, nó đã cung cấp vốn để góp phần ngăn ngừa tình trạng mất khả năng thanh toán của chính phủ Mexico và thanh toán các khoản nợ của nước này. Cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ, quỹ này cũng đã cung cấp đủ tiền để chính phủ Mexico không mất khả năng thanh toán. Trường hợp tương tự đã được thực hiện để cứu Brazil vào năm 1985.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Quỹ ổn định hối đoái (ESF) cho phép Kho bạc Hoa Kỳ can thiệp vào thị trường ngoại hối để gây ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Thông thường, chỉ có ngân hàng trung ương của một quốc gia sẽ thực hiện những hành động như vậy để kiểm soát tỷ giá hối đoái của đồng tiền của họ. Do sự kết nối của các loại tiền tệ trong thị trường ngoại hối, biến động trong một loại tiền tệ có thể lây lan để ảnh hưởng đến những đồng tiền khác.

Một trong những đặc điểm chính của quỹ Ổn định là vai trò của nó trong kết hợp với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) thông qua Quyền rút vốn đặc biệt của Kho bạc (SDR). Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) đề cập đến một quỹ dự trữ tiền tệ quốc tế được xây dựng từ một rổ tiền tệ của các quốc gia hàng đầu, được hỗ trợ bởi đức tin và tín dụng của chính phủ các nước thành viên. Các quỹ này có thể được thêm vào lượng ngoại tệ hiện có để tác động đến tỷ giá hối đoái.

Kho bạc có thể chuyển đổi quỹ SDR thành đô la bằng cách trao đổi chúng với Cục Dự trữ Liên bang, ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ  SDR có thể được quy đổi sang USD, vàng hoặc các loại dự trữ quốc tế khác do Fed nắm giữ.

 

Tin mới lên