Học thuật

Quỹ Tiền tệ A rập là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Quỹ Tiền tệ A rập (Arab Monetary Fund) là gì?

Quỹ Tiền tệ A rập là gì?

Quỹ Tiền tệ A rập (Arab Monetary Fund) được thành lập năm 1976, là định chế tài chính tìm các thúc đẩy quá trình hòa nhập và phát triển kinh tế của thế giới A rập.

Quỹ Tiền tệ A rập (Arab Monetary Fund) được thành lập năm 1976, là định chế tài chính tìm các thúc đẩy quá trình hòa nhập và phát triển kinh tế của thế giới A rập. Các hoạt động chủ yếu của Quỹ bao gồm việc điều chỉnh những mất cân bằng trong cán cân thanh toán của các nước thành viên thông qua những khoản cho vay hỗ trợ, duy trì tỷ giá hối đoái ổn định giữa các nước A rập, bảo lãnh những khoản tiền cho các nước A rập vay nhằm xóa bỏ tình trạng thâm hụt cán cân thanh toán phát sinh từ dự án phát triển và khuyến khích việc sử dụng một đồng tiền A rập thống nhất.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Mục tiêu chính của Quỹ Tiền tệ Ả Rập là điều chỉnh và cân bằng thanh toán cho các nước thành viên, loại bỏ các hạn chế thanh toán giữa các thành viên, cải thiện hợp tác tiền tệ Ả Rập, khuyến khích phát triển thị trường tài chính Ả Rập (mở đường cho đồng tiền Ả Rập thống nhất) và tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy thương mại giữa các quốc gia thành viên.

 

Tin mới lên