Tiêu điểm

Quy trình bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội sẽ diễn ra thế nào?

(VNF) - Như VietnamFinance đã đề cập, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc hôm nay (22/10). Trong kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời và hiện nay bà Đặng Thị Ngọc Thịnh đang thực hiện quyền Chủ tịch nước.

Quy trình bầu Chủ tịch nước tại Quốc hội sẽ diễn ra thế nào?

Theo lịch trình dự kiến, trong phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội sẽ mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, đại biểu Quốc hội khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Minh Thông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Ngay chiều ngày 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Trong ngày làm việc thứ Ba (23/10), các đoàn đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau báo cáo này, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Quốc hội sẽ thành lập Ban kiểm phiếu, sau đó Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình của Chủ tịch Quốc hội về dự kiến nhân sự thành viên Ban kiểm phiếu.

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiếp đó, Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến thể lệ bỏ phiếu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Sau khi bỏ phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước và Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước.

Tiếp đó, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và nội dung này sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Một nội dung quan trọng khác liên quan đến công tác nhân sự là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Sau đó, Quốc hội sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn bằng bỏ phiếu kín. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn và sau đó Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn.

Trong ngày làm việc 24/10,  Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tiếp đó, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín và sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ này.

Tin mới lên