Tài chính tiêu dùng

Quỹ VOF sẽ hướng mạnh đến lĩnh vực tiêu dùng và tài chính

Trong năm 2016 - 2017, VOF đã giảm mạnh đầu tư trực tiếp vào bất động sản, giảm từ 17,4% NAV xuống 6%NAV. Năm 2017 - 2018, quỹ VOF sẽ hướng đến lĩnh vực tiêu dùng và tài chính, dự kiến đạt mục tiêu IRR 15-20% cho danh mục thị trường vốn và cổ phần hóa; và 20 - 25% cho các khoản đầu tư tư nhân, đầu tư thương lượng.

Quỹ VOF sẽ hướng mạnh đến lĩnh vực tiêu dùng và tài chính

Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn VinaCapital đã tổ chức Hội nghị thường niên các nhà đầu tư lần thứ 12 năm 2017. Theo báo cáo của VinaCapital, tại thời điểm 30/06/2017, NAV của quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Limited (VOF) – một trong 3 quỹ đóng của VinaCapital đạt 952 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Danh mục đầu tư năm 2016 - 2017 cũng có nhiều thay đổi so với trước đó: cổ phiếu niêm yết chiếm 58,2% NAV so với năm trước chỉ 50,9% NAV; cổ phần chưa niêm yết 11,8% NAV so với 8,4% năm trước; cổ phần tư nhân giảm từ mức 11,4% NAV xuống 6,5% NAV; đầu tư trực tiếp vào bất động sản giảm từ 17,4% xuống 6% NAV.


Đối với hoạt động thoái vốn các công ty chưa và đã niêm yết cùng các tài sản ở nước ngoài năm tài chính 2016 - 2017 VOF đã thu về 100 triệu USD; và thu 4,5 triệu USD từ đầu năm tài chính 2017 - 2018 đến nay.

Đối với hoạt động thoái vốn các dự án bất động sản, trong năm tài chính 2016 - 2017, VOF đã thoái vốn 4 dự án, thu vể 126 triệu USD. Tính đến ngày 30/09/2017, VOF còn 8 khoản đầu tư bất động sản trong danh mục, chiếm dưới 5% NAV.

VOF cũng cho biết, quỹ đã đầu tư mới 220 triệu USD vào các công ty tư nhân, các công ty niêm yết, các thương vụ đầu tư thương lượng và trái phiếu. Các khoản đẩu tư mới như VJC, Coteccons, Tasco, Viglacera, Ngân hàng, FPT Retail.

Báo cáo cho biết, từ khi thành lập, VOF đã đầu tư 1,4 tỷ USD vào 172 khoản đầu tư; và thoái vốn 137 khoản đầu tư, đem lại nguồn thu 975 triệu USD.

VOF ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp cổ phần hóa, cổ phần tư nhân và các cơ hội đầu tư thương lượng. Hai lĩnh vực quỹ VOF tham gia nhiều nhất là hàng tiêu dùng, chiếm 33% tổng các khoản đầu tư; các ngành công nghiệp, vật liệu chiếm 28% các khoản đầu tư.

Về chiến lược đầu tư trong tương lai, quỹ VOF sẽ triển khai hiệu quả các khoản đầu tư mới vào các thương vụ đầu tư thương lượng và doanh nghiệp cổ phần hóa; hướng đến các lĩnh vực tiêu dùng và tài chính, chọn lọc các công ty có triển vọng tăng trưởng cao trong 3-5 năm tới. Quỹ VOF dự kiến đạt mục tiêu IRR 15-20% cho danh mục thị trường vốn và cổ phần hóa; và 20 – 25% cho các khoản đầu tư tư nhân, đầu tư thương lượng.

Theo báo cáo, chương trình cổ phần hóa đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế; chủ các doanh nghiệp tư nhân kỳ vọng định giá doanh nghiệp cao hơn so với 1-2 năm trước.

Tin mới lên