Hồ sơ VNF

Quyết định kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà mới đây đã phê duyệt Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Quyết định kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo đó, quyết định này có hiệu lực từ ngày 9/9/2021, đồng thời thay thế cho Quyết định số 390/BTNMT-TCQLĐ ngày 5/3/2021.

Về kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Quảng lý đất đai chủ trì thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bên cạnh đó, đơn vị này có nhiệm vụ tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập để thống nhất kế hoạch triển khai và và chuẩn bị các nội dung liên quan đến phân công nhiệm vụ, chủ trương, định hướng, đề cương dự thảo Luật để báo cáo Ban soạn thảo.

Cũng theo quyết định, Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao các nhóm chuyên môn chủ động đề xuất các nội dung trong hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) như xây dựng báo cáo rà soát các luật có liên quan đến Luật Đất đai; xây dựng báo cáo đánh giá thủ tục hành chính; xây dựng báo cáo lồng ghép bình đẳng giới trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); xây dựng báo cáo đánh giá tác động các chính sách sửa đổi, bổ sung.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn Quyết định kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại đây.

Tin mới lên