Hồ sơ VNF

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

(VNF) - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được xây dựng nhằm sắp xếp hệ thống báo chí gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử; đồng thời xây dựng một số cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, Quy hoạch cũng nhằm sắp xếp hệ thống báo chí, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích; gắn với việc xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, quản lý báo chí của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là của người đứng đầu cơ quan chủ quản và cơ quan báo chí. Cùng với đó là xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Bạn đọc có thể xem toàn văn Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 tại đây.

Tin mới lên