Tài chính

Rạng Đông báo lãi ròng 9 tháng tăng 29%, đạt 207 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong kỳ của RAL ghi nhận tăng trưởng lần lượt ở mức 13,7% và 8%.

Rạng Đông báo lãi ròng 9 tháng tăng 29%, đạt 207 tỷ đồng

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông báo lãi ròng 9 tháng tăng 29%, đạt 207 tỷ đồng

Doanh thu quý III/2020 của RAL đạt hơn 1.023 tỷ đồng, tăng trưởng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 1,2%, làm biên lợi nhuận gộp của RAL tăng mạnh lên 32,9% (cùng kỳ năm 2019 là 24,6%).

Quý III/2020, RAL thu về gần 337 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 52% so với quý III/2019.

Ngược lại, RAL có khoản lỗ hơn 14 tỷ đồng từ hoạt động tài chính do doanh thu tài chính giảm 84% so với cùng kỳ, chỉ đạt giá trị 550 triệu đồng trong quý III/2020.

Đáng chú ý, RAL tăng mạnh chi phí bán hàng trong quý III, ghi nhận hơn 200 tỷ đồng ở báo cáo tài chính, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế quý III của RAL sau khi khẩu trừ các khoản chi phí đạt gần 70 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 8% (so với quý III năm ngoái).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của RAL lần lượt là 3.059 tỷ đồng và 207 tỷ đồng, tăng 13% và tăng 29% so với cùng kỳ.

Trong năm 2020, RAL đặt ra 2 phương án sản xuất kinh doanh, tuy nhiên chỉ tiêu tài chính ở cả 2 phương án phần lớn đều giảm so với năm 2019.

Ở phương án 1, Rạng Đông dự kiến tổng doanh thu năm 2020 đạt 3.400 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế kỳ vọng 200 tỷ. Với các chỉ tiêu tài chính trên, doanh nghiệp này dự chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 50% bằng tiền.

Ở phương án 2, doanh thu và lợi nhuận mục tiêu đều dự kiến ghi nhận kém hơn. Trong đó doanh thu mục tiêu năm 2020 là 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ ghi nhận 100 tỷ, bằng 1/2 so với phương án 1. Về thanh toán cổ tức, với các chỉ tiêu tài chính như trên, doanh nghiệp lên kế hoạch chi trả cổ tức với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt.

Như vậy, sau 9 tháng, RAL đã hoàn thành 90% kế hoạch về doanh thu, vượt kế hoạch về lợi nhuận ở phương án 1 và vượt toàn bộ kế hoạch ở phương án 2.

Tổng tài sản của RAL tại ngày 30/9/2020 chỉ tăng nhẹ 4,5%, đạt giá trị hơn 3.100 tỷ đồng. Trong đó tài sản ngắn hạn là 2.857 tỷ đồng (chiếm 90%). Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 1.325 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm.

Tổng nợ phải trả của RAL ghi nhận cuối quý III là 2.200 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần vốn chủ sở hữu. Tổng nợ vay không có quá nhiều biến động so với đầu năm, vẫn duy trì giá trị hơn 1.388 tỷ đồng. Có thể thấy rằng tỷ lệ vay nợ của RAL đang ở mức khá cao, cán cân tài chính khá bấp bênh.

Được biết, doanh nghiệp này từ cuối năm 2019 đã có chủ trương xin phê duyệt đầu tư nhà máy công nghệ cao tại khu công nghệ cao Hòa Lạc với vốn đầu tư dự kiến 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ phê duyệt của dự án bị chậm lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tin mới lên